Unge mellem 18 og 21 år

Fremover tilbydes unge mellem 18 og 21 år gratis tandpleje i børne- og ungdomstandplejen eller i privat praksis efter eget valg.

I dag får alle børn og unge i Danmark tilbudt gratis tandpleje, indtil de fylder 18 år. Når de fylder 18 år, overgår de til voksentandplejen og selv skal betale for at gå til tandlæge.

Men fremover vil unge mellem 18 og 21 år også få tilbudt gratis tandpleje. Det blev vedtaget som en del af den finanslov, der blev indgået i december 2021.

Det ved vi om ordningen
Alle detaljer om den nye ordning er ikke på plads. Men vi ved, at følgende gælder:

  • Ordningen træder i kraft den 1. juli 2022.
  • Ordningen indfases gradvist med én årgang om året frem til, at den er fuldt implementeret i 2025. 
  • 18-årige bliver omfattet af ordningen i 2022, 18-19-årige i 2023, 18-20-årige i 2024, og de 18-21-årige i 2025 (se skemaet nedenfor).
  • Hele årgang 2004 bliver inkluderet i ordningen – også selvom man fylder 18 år i første halvdel af året.
  • Unge, der er født i 2003 eller før, bliver aldrig inkluderet i ordningen, idet ordningen bliver implementeret i faser. 
  • Man vælger selv, om man vil gå til tandlæge hos en privatpraktiserende tandlæge, eller om man vil fortsætte i børne- og ungdomstandplejen. 

Læs mere:
Faktaark om ordningen fra Sundhedsministeriet (PDF-format)