Klager over tandbehandling

Hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, som du har modtaget hos en privatpraktiserende tandlæge, kan du sende en klage til Styrelsen for Patientklager. Tandlægeforeningen tager ikke imod klager over privatpraktiserende tandlæger.
 
Sundhedsfaglig behandling omfatter:
 
• Undersøgelse, diagnose og behandling
• Information om og samtykke til behandling
• Journalføring
• Sundhedspersoners tavshedspligt
 
Du kan ligeledes sende en klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du mener din tandlæge har tilsidesat din ret til:
 
• Et tilbud om et skriftligt uspecificeret prisoverslag, hvis prisen for den samlede behandling forventes at overstige 2.500 kr. (herunder din ret til et revideret skriftligt uspecificeret prisoverslag, hvis ændring af behandlingen har haft væsentlig indflydelse på prisoverslaget)
• Regelmæssig indkaldelse til kontrol
• Akut undersøgelse og behandling
 
Læs mere på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside
 
Muligheder for erstatning
Du kan søge erstatning, hvis du mener, at du er blevet udsat for en skade i forbindelse med behandlingen hos:

• En privatpraktiserende tandlæge
• I den kommunale tandpleje
• I regionstandplejen (på hospitalet)
• På tandlægeskolerne
• I fængsler og arresthuse
• Hvis du er værnepligtig.

Det er ikke alle skader, du kan få erstatning for, jf. Lov om Klage- og erstatningsadgang.

Læs mere om betingelserne for at søge erstatning. 

Frem til den 1. juli 2024 kan du søge erstatning hos Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. Alle ansøgninger om erstatning før 1. juli 2024 bliver behandlet færdig af Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Fra den 1. juli 2024 kan du søge erstatning hos Patienterstatningen. Alle ansøgninger fra den 1. juli 2024 og frem bliver behandlet af Patienterstatningen.

Hjælp og vejledning
Du kan få hjælp og vejledning om dine klagemuligheder og patientrettigheder ved at kontakte en patientvejleder på dit regionale patientkontor.

Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Senest opdateret 18. juni 2024