Klager over tandbehandling

Hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, som du har modtaget hos en privatpraktiserende tandlæge, kan du sende en klage til Styrelsen for Patientklager. Tandlægeforeningen tager ikke imod klager over privatpraktiserende tandlæger.
 
Sundhedsfaglig behandling omfatter:
 
• Undersøgelse, diagnose og behandling
• Information om og samtykke til behandling
• Journalføring
• Sundhedspersoners tavshedspligt
 
Du kan ligeledes sende en klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du mener din tandlæge har tilsidesat din ret til:
 
• Et tilbud om et skriftligt uspecificeret prisoverslag, hvis prisen for den samlede behandling forventes at overstige 2.500 kr. (herunder din ret til et revideret skriftligt uspecificeret prisoverslag, hvis ændring af behandlingen har haft væsentlig indflydelse på prisoverslaget)
 
• Regelmæssig indkaldelse til kontrol
 
• Akut undersøgelse og behandling
 
 
Muligheder for erstatning
Du kan søge erstatning, hvis du mener, at du er blevet udsat for en skade i forbindelse med behandlingen hos en privatpraktiserende tandlæge, i den kommunale tandpleje, i regionstandplejen, på tandlægeskolerne, hvis du er blevet behandlet af en autoriseret tandlæge og er indsat i fængsel eller arresthus, eller hvis du er værnepligtig. Det er ikke alle skader, du kan få erstatning for, jf. Lov om Klage- og erstatningsadgang.
 
 
Det er også Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, du skal kontakte, hvis du vil søge erstatning.
 
Hjælp og vejledning
Du kan få hjælp og vejledning om dine klagemuligheder og patientrettigheder ved at kontakte en patientvejleder på dit regionale patientkontor. Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, hvor du også finder kontaktoplysninger på patientkontoret i din region.