Mision, vision og strategiske mål

Her kan du læse Tandlægeforeningens mission, vision og strategiske mål.

Mission

Medlem
Tandlægeforeningen sikrer alle tandlæger et sundt og balanceret arbejdsliv.

Samfund
Tandlægeforeningen er en markant og respekteret sundhedspolitisk aktør, der fremmer den orale og almene sundhed i befolkningen med høj tandlægefaglig og patientoplevet kvalitet.

Vision

Medlem
Tandlægeforeningen vil sikre, at alle medlemmer oplever værdi ved medlemskab af Tandlægeforeningen, ved både at møde det enkelte medlem med professionel medlemsservice og varetage den samlede stands interesser.

Samfund
Tandlægeforeningen vil gennem evidensbaseret viden fremme fokus på den orale sundhed, som en integreret del af den almene sundhed i befolkningen og derigennem sætte den sundhedspolitiske dagsorden på det tandfaglige område.

Strategiske mål

Medlem
Tandlægeforeningen leverer professionelle kerneydelser til medlemmerne.

Tandlægeforeningen forbedrer medlemmernes arbejdsvilkår og trivsel.

Tandlægeforeningen sikrer høj faglighed i medlemmernes studie-og arbejdsliv gennem grund-, efter-og videreuddannelse.

Samfund
Tandlægeforeningen er en toneangivende og troværdig aktør.

Tandlægeforeningen forbedrer den almene sundhed i befolkningen gennem relevant information.

Tandlægeforeningen påvirker den førte sundhedspolitik.

Tandlægeforeningen udvikler samarbejdet med relevante faggrupper og organisationer.

Tandlægeforeningen sikrer, at medlemmernes patienter oplever tandlægefaget som en respekteret og integreret del af sundhedsvæsenet.