Priser på tandlægeydelser (honorartabeller) med tilskud

Her er de faste priser på tandlægeydelser, der er aftalt for voksentandplejen med den offentlige sygesikring.

Honorartabellerne indeholder de faste priser, der er aftalt for voksentandplejen med den offentlige sygesikring.

Honorartabellerne er kun gældende hos de tandlæger, der praktiserer efter bekendtgørelse om tilskud til behandling hos privatpraktiserende tandlæge. Spørg din tandlæge, om han/hun praktiserer inden eller uden for bekendtgørelsen.

Hvis din tandlæge praktiserer inden for særloven gælder følgende:
For patienter i sygesikringsgruppe 1 er prisen fast i de fleste tilfælde. Prisen for en behandling finder du i kolonnen med overskriften Patient.

For patienter i sygesikringsgruppe 2 findes der IKKE faste priser.

For nogle priser er der et fast tilskud og en variabel patientbetaling. Her henvises til den enkelte tandlæges prisliste, som for tandlæger som praktiserer efter bekendtgørelsen, som er nævnt ovenfor findes på sundhed.dk og i klinikkens venteværelset.

Honorarer for behandling af børn og unge fra 0 - 17 år (Børne- og Ungdomstandplejen - BUT)

Honorarer for omsorgstandplejen (efter overenskomsten med KL og TF).

Priser på tandplejeydelser (Honorartabeller) med tilskud (PDF-format)

Honorartabellerne er fra juni 2024.