Love og regler

Læs om patienters retsstilling, lovgivning inden for sundhedsområdet, specifik lovgivning inden for tandlægeområdet samt overenskomster og aftaler.

Patienters retsstilling

Læs om aktindsigt i helbredsoplysninger, samtykke og videregivelse af oplysninger.

Overordnet lovgivning

Her finder du Sundhedsloven og en række love og bekendtgørelser.

Tandlæger

Her finder du specifik lovgivning for tandlæger.

Tandplejere

Her finder du specifik lovgivning for tandplejere.

Tandteknikere

Her finder du specifik lovgivning for tandteknikere.

Overenskomster og aftaler

Her finder du forskellige overenskomster og aftaler inden for tandlægeområdet.