Etik

Tandlægeforeningens etiske regelsæt.

Vær tryg hos tandlæger fra Tandlægeforeningen

Det forpligter at være medlem af Tandlægeforeningen!

Tandlægeforeningen har vedtaget et etisk regelsæt, som samtlige medlemmer skal følge i deres daglige virke som tandlæge.

Som patient hos en tandlæge, der er medlem af Tandlægeforeningen, kan du derfor forvente:

 • At få vejledning i, hvordan du opnår og/eller bevarer en god tandsundhed
 • At blive informeret om behandlingsmuligheder, behandlingsrisici og mulige bivirkninger alt efter dit behandlingsbehov
 • Kun at få anbefalet undersøgelser og behandlingsformer, som på baggrund af videnskabelig dokumentation eller erfaring anses for at være effektive og formålstjenlige
 • At få oplyst pris på en forestående behandling på forlangende, inden tandlægen går i gang med behandlingen
 • At få behandling så hurtigt som muligt, hvis du har et akut behov herfor – eller alternativt blive henvist til et andet sted, hvor du kan få behandling
 • At din sædvanlige tandlæge bliver orienteret, hvis der er udført nødbehandling
 • At blive informeret om komplikationer eller uheld, hvis en behandling ikke forløber som planlagt
 • At tandlægen løbende vedligeholder og fornyer sine faglige kundskaber

Endelig overholder tandlæger, der er medlemmer af Tandlægeforeningen, naturligvis den danske lovgivning på sundhedsområdet. Det indebærer bl.a., at:

 • Tavshedspligten overholdes
 • Der ikke afgives urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger til offentlige myndigheder og forsikringsselskaber
 • Eventuelle klager behandles efter lovgivningen
 • Tandlægen kender patienternes muligheder for at få støtte fra det offentlige