Børn og unge under 18 år

 

Børn og unge under 18 år

Børne- og ungdomstandpleje gælder for alle børn og unge under 18 år, og tandplejen er vederlagsfri.  

Unge på 16 og 17 år

Unge på 16 og 17 år er omfattet af vederlagsfri forebyggende og behandlende kommunal tandpleje.

Nødbehandling

Børn og unge mellem 0-18 år er omfattet af vederlagsfri forebyggende og behandlende kommunal tandpleje.

Tandproteser ved ulykkes- og epilepsitilfælde

Økonomisk støtte til tandproteser i forbindelse med ulykkesskader på tænder, mund eller kæber.

Manglende tandanlæg og tanddannelse samt meget sjældne sygdomme

Odontologiske lidelser, der ubehandlet medfører varig funktionsnedsættelse.

Sindslidende og udviklingshæmmende m.fl.

Sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen.