Nødbehandling

Børn og unge mellem 0-18 år er omfattet af vederlagsfri forebyggende og behandlende kommunal tandpleje.

Børn og unge mellem 0-18 år er omfattet af vederlagsfri forebyggende og behandlende kommunal tandpleje.

Akut og nødvendig nødbehandling kan udføres både af tandlæger, der har indgået aftale med kommunen, og af tandlæger, der ikke har indgået aftale med kommunen.

Tandlæger er alene forpligtet til at behandle egne akutte smertepatienter.

Ved behandling af traumatiseret tand er det fagligt mest hensigtsmæssigt, at nødbehandlingen af tanden så vidt muligt færdigbehandles for at belaste barnet/den unge mindst muligt, og da det giver pulpa den nødvendige ro for at sikre optimal opheling i den givne situation.

Ved behandling af tandsmerter pga. tabt fyldning eller sekundær caries bør tanden så vidt muligt færdigbehandles.

Den behandlende tandlæge beslutter ved nødbehandlingen hvilken behandling, der efter et fagligt skøn skal udføres for at afhjælpe symptomerne.

Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger, herunder § 7