Privatansatte tandlæger

Få et overblik over nogle af alle de medlemsfordele, du får som privatansat tandlæge.

Herunder kan du se, hvad du kan bruge Tandlægeforeningen til. Vi har samlet alle de specifikke medlemsfordele, der gavner dig som privatansat tandlæge.

 • Juridisk rådgivning

  Specialiseret juridisk bistand på hele det løn- og ansættelsesretlige område, herunder bistand ved ansættelse, afskedigelse, manglende eller forkert løn, ferie, barsel mv. samt i sager om autorisation i Styrelsen for Patientsikkerhed.

 • Rådgivning om karriere og arbejdsplads

  Gennemgang af jobansøgning, kontrakt og cv. Rådgivning om opnåelse af ret til selvstændigt virke. Branchespecifik rådgivning om psykisk arbejdsmiljø.

 • Tab af erhvervsevne-forsikring

  Tandlæger med Euro Accidents Tab af erhvervsevne-forsikring er omfattet af konceptet ”Holdbare Tandlæger”. Konceptet bygger på et holistisk mindset, hvor Euro Accident gennem en tidlig og proaktiv indsats i forhold til begyndende gener og sygdom nedsætter risikoen for langvarige sygemeldinger og tilbagefald.

 • Hjælp ved mistrivsel

  Hvis du mister balancen, holder Tandlægeforeningen hånden under dig med en bred vifte af tilbud. Du kan få alt fra økonomisk bistand, psykologhjælp, stresscoaching til krisehjælp. Alt sammen gratis

 • Vi fører din sag

  Juridisk hjælp ved sager om fx uberettiget afskedigelse, forskelsbehandling, manglende eller forkert løn mv.

 • PATU-konference

  Hvert år inviteres alle privatansatte til en konference, der sætter fokus på emner, der er relevante for deres arbejdsliv.

 • Bisidderordning

  Privatansatte medlemmer har mulighed for at få en bisidder eller observatør med fra Tandlægeforeningen i sager vedr. stress, mistrivsel eller sygefravær begrundet i psykisk arbejdsmiljø, samarbejdsvanskeligheder o.lign.

 • Et udvalg kun for dig

  Privatansatte tandlæger har deres eget udvalg i Tandlægeforeningen, som varetager dine interesser og er din stemme i foreningen - Privatansatte Tandlægers Udvalg. 

 • Sundhedsfaglig rådgivning

  Du kan altid få hurtig og kompetent hjælp i din kliniske hverdag. Du får målrettet og individuel rådgivning i forhold til de mange krav fra styrelserne og andre myndigheder.