Klinikejere

Få et overblik over nogle af alle de medlemsfordele, du får som klinikejer.

Herunder kan du se, hvad du kan bruge Tandlægeforeningen til. Vi har samlet nogle af alle de medlemsfordele, der er særligt målrettet til klinikejere. 

 • Specialiseret juridisk rådgivning

  Som medlem får du højt specialiseret juridisk bistand på hele det ansættelses- og arbejdsretlige område samt bistand ved forhandling med de faglige organisationer i konkrete personalesager.

 • Stå stærkt som leder

  Du får altid branchespecifik rådgivning - for vi kender dit arbejdsliv som ingen andre.

  Få rådgivning om alt fra ledelse, køb og salg af klinik og administration.

 • Vi fører din sag

  Vi kæmper din sag. Via dit medlemskab har du ret til retshjælp ved civile retssager og sager i det fagretlige system. Og vi er parate til at gå hele vejen. Hvert år er vi mandatar for medlemmer i principielle retssager.

 • Følg med i klinikkens ydelsesforbrug

  Vi hjælper med at aflæse og analysere klinikkens kontrolstatistik. Og bliver din klinik udtaget til kontrol, står vi naturligvis parat til at hjælpe dig.

 • Sundhedsfaglig rådgivning

  Du kan altid få hurtig og kompetent hjælp i din kliniske hverdag. Du får målrettet og individuel rådgivning i forhold til de mange krav fra styrelserne og andre myndigheder.

 • Vi kæmper for dine interesser

  Klinikejerudvalget er din stemme i Tandlægeforeningen, og udvalget kæmper for dine interesser og for at gøre dit arbejdsliv så godt som muligt.

 • Hurtig og gratis hjælp ved mistrivsel

  Hvis du mister balancen, holder vi hånden under dig med en bred vifte af tilbud. Du kan få alt fra økonomisk bistand, psykologhjælp, stresscoaching over til krisehjælp. Alt sammen gratis. Hjælpen ydes via TandlægeTryghed.