En tandlæge tæt på – nu og i fremtiden

Tandlægeforeningen arbejder for, at alle danskere oplever at have en tandlæge tæt på – nu og i fremtiden.

Danmark har brug for flere tandlæger. Det viser både Sundhedsstyrelsens seneste Tandplejeprognose fra 2019 og Tandlægeforeningens undersøgelser.

Tandlægemanglen mærkes lige fra Bornholm til Syddanmark og op til Nordjylland, og problemet er størst i udkantsområder. Her må et stigende antal tandlæger afvise nye patienter. Udfordringen er også stor i børne- og ungdomstandplejen – ikke mindst når det gælder specialtandlæger i ortodonti (bøjletandlæger).

Tandlægemanglen truer danskernes tandsundhed. Smerter, forværring af sygdom, tab af tænder og for sen opdagelse af mundhulecancer er nogle af de konsekvenser, patienterne ser ind i.

Lang ventetid på tandregulering øger risikoen for både mere komplekse, langvarige og dyre behandlinger, der belaster børn og unge samt kommunernes økonomi. FSO (Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti) vurderer, at den nuværende mangel på bøjletandlæger betyder, at 60 % af behandlingerne vil give væsentlige konsekvenser, hvis behandlingerne udskydes.

Flere tænder kræver mere tandpleje

Udfordringen bliver kun større de kommende år. Der bliver flere indbyggere per tandlæge, og behandlingsbehovet stiger. Udviklingen går så hurtigt, at Sundhedsstyrelsens Tandplejeprognose fra 2019 allerede er forældet. Prognosen tager udgangspunkt i 2016-tal, men tal fra 2018 viser, at der er endnu flere indbyggere per tandlæge, end tallene fra 2016 viste.

Samtidig er antallet af ældre, der bevarer deres egne tænder, steget væsentligt. Det er positivt, men flere tænder kræver også mere tandpleje. Derudover lever flere og flere danskere med kroniske sygdomme, som kan påvirke tandsundheden. De får fx medicin, der giver mundtørhed, som øger risikoen for huller i tænderne. Ligesom patienter med diabetes har øget risiko for den alvorlige tandsygdom parodontitis.
Der er derfor brug for tandlægers kompetencer. Og der er behov for initiativer, som kan afhjælpe den akutte tandlægemangel. Initiativer, som frigør tid til patienterne.

Udenlandske tandlæger

Det er vigtigt, at udenlandske tandlæger, der arbejder i Danmark, har en faglighed på højde med den danske, og at de kan kommunikere med de danske patienter, så patientsikkerheden sikres. Børn og voksne skal trygt kunne gå til tandlæge i Danmark og kunne stole på, at tandlægens kvalifikationer altid er i orden.

Mange udenlandske tandlæger søger hvert år om dansk autorisation gennem Styrelsen for Patientsikkerhed. Selvom antallet af tandlæger uden for EU, der søger autorisation i Danmark, er næsten tredoblet fra 2016 til 2021, ender kun et fåtal med at få dansk autorisation. De udenlandske tandlæger er derfor ikke et quickfix som løsning på den massive tandlægemangel.

Tandlægeforeningen foreslår:

Åben/luk alle

FAKTA:

  • Tandlægeforeningen estimerer, at der mangler cirka 346 privatpraktiserende tandlæger i Danmark. Problemet er størst i Region Syddanmark, hvor der mangler cirka 126 tandlæger (kilde: Tandlægeforeningens undersøgelse fra 2021 blandt 551 klinikejere).

  • Hver 10. tandlægeklinik har lukket for tilgang, hver tredje klinik har hævet ventetiden for patienter, og hver femte tandlæge har afvist patienter grundet travlhed (kilde: Tandlægeforeningens undersøgelse fra 2019 blandt 712 klinikejere).

  • I børne- og ungdomstandplejen har lidt over halvdelen af klinikkerne haft svært ved at rekruttere tandlæger inden for det sidste år, og en tredjedel har ubesatte tandlæge- eller tandplejerstillinger. Problemet er størst i Region Nordjylland og Region Syddanmark (kilde: Tandlægeforeningens undersøgelse fra 2019 blandt overtandlægerne i kommunerne).

  • Hver fjerde kommune mangler en specialtandlæge i tandregulering, og i nogle kommuner er ventetiden flere år for de børn, der venter længst (kilde: Tandlægeforeningens undersøgelse fra 2020 blandt 58 overtandlæger).
  • I dag er der fastsat 7 uddannelsesforløb årligt til specialtandlæger i ortodonti. I finansloven, der blev indgået i 2021, lægges der op til, at der kan uddannes 1-2 flere specialtandlæger årligt.

  • Der er blevet afsat 125 mio. kroner til at øge optaget på de to tandlægeuddannelser med 30 studerende årligt. Derudover vil man igangsætte et udviklingsarbejde for at styrke regionaliseringen af tandlægeuddannelsen. Det fremgår af den politiske udmøntningsaftale, der blev indgået i marts 2022 af regeringen og en række partier. 

  • Det totale antal tandlæger er faldet fra 5.211 tandlæger i 2010 til 4.890 tandlæger i 2018 (kilde: Bevægelsesregisteret).

  • I 2010 var der 1.052 indbyggere per tandlæge – i 2018 var tallet steget til 1.172 indbyggere per tandlæge (kilde: Beregninger på baggrund af tal fra Bevægelsesregisteret og statistikbanken).

  • I 2018 var 41 % af de danske tandlæger, som er i beskæftigelse, 55 år eller ældre (kilde: Bevægelsesregisteret 2018).