2022

Høringssvar

20.10.2022
Høringssvar vedr.: Bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.

12.10.2022
Høringssvar vedr.: Bekendtgørelse om offentliggørelse af oplysninger om meddelte autorisationer.

7.6.2022
Høringssvar vedr.: Udkast til ændret bekendtgørelse om tandpleje; Udkast til ændret bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge; Udkast til ændret bekendtgørelse om tilskud til behandling hos privatpraktiserende tandplejer i praksissektoren.

30.05.2022
Høringssvar vedr.: Bekendtgørelse om adgang til ydelser efter sundhedsloven for personer uden opholdstilladelse fordrevet fra Ukraine

16.05.2022
Høringssvar vedr.: Udkast til ændrede bekendtgørelser om tandpleje samt tilskud til behandling hos privatpraktiserende tandlæge og privatpraktiserende tandplejer i praksissektoren
BILAG

17.03.2022
Høringssvar vedr.: Udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg mv.).

11.03.2022
Høringssvar vedr.: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige).

31.01.2022
Høringssvar vedr.: Høring over udkast til forslag til ændring af Sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.