2021

Høringssvar

5.07.2021
Tandlægeforeningens høringssvar vedr.: Udkast til bekendtgørelse om regler og krav til indhold og omfang af kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen samt opkrævning af gebyr.

7.06.2021
Tandlægeforeningens høringssvar vedr.: Udkast til vejledning om journalføring for det tandfaglige område

19.04.2021
Tandlægeforeningens høringssvar vedr.: Høring over udkast til ændret bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.

1.02.2021
Høringssvar vedr.: Finanstilsynet og Forbrugerombudsmandens opdaterede vejledning om kreditværdighedsvurdering

15.01.2021
Høringssvar vedr.: Lov om ændring af lov om tobaksvarer mv og lov om elektroniske cigaretter mv.

11.01.2021
Høringssvar vedr.: Forslag til Lov om epidemier m.v. (epidemiloven) L-134.

2.1.2021
Høringssvar vedr.: Udkast til ændring af Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.).