Til tandlæger: Paragraf 166 – det bør du vide

Det bør du som tandlæge vide om paragraf 166.

Nedenstående er et uddrag af tre patientvejledninger, som er udarbejdet af Tandlægeforeningen, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. Vi anbefaler, at du læser patientvejledningerne i sin helhed på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (se links længere nede).

Hvilke patienter er omfattet af § 166?

Sundhedslovens § 166 giver visse patienter mulighed for et særligt tilskud til tandbehandling. Det drejer sig om følgende patientgrupper.

Patienter der har fået kemoterapi

Patienter der har fået kemoterapi, hvis patienten kan dokumentere, at han/hun har fået betydelige tandproblemer på grund af kemoterapi. Patienten kan altså ikke få tilskuddet, alene fordi han/hun har fået kemoterapi som led i sin kræftbehandling. Det er kun få, der får betydelige tandproblemer som følge af kemoterapi. Sker det, vil patienten typisk få huller i tænderne på grund af mundtørhed.   

Patienter der har fået strålebehandling

Patienter der har fået strålebehandling, hvis patienten kan dokumentere, at han/hun har fået betydelige tandproblemer på grund af strålebehandling af kræftsygdomme i hoved- eller halsområdet. Patienten kan altså ikke få tilskuddet, alene fordi han/hun har fået strålebehandling i hoved- eller halsområdet som led i sin kræftbehandling.  

Patienter med Sjøgrens Syndrom

Patienten skal opfylde disse betingelser:

  • En speciallæge skal konstatere, at patienten har diagnosen Sjøgrens Syndrom ud fra nogle særlige kriterier - ”Københavner- eller EU-kriterier”
  • Patienten skal dokumentere, at han/hun har fået betydelige tandproblemer, som kan relateres til Sjøgrens Syndrom.

Patienten kan altså ikke få det særlige tilskud til tandpleje, alene fordi han/hun har Sjøgrens Syndrom.

Patienter med en medfødt sjælden sygdom

Patienten skal opfylde disse betingelser:

  • Den sjældne diagnose skal være stillet af en speciallæge.
  • Tandproblemerne skyldes med overvejende sandsynlighed den sjældne sygdom.

Hvad kan patienten få tilskud til?                      

Patienten kan kun få tilskud til forebyggelse og behandling af tandsygdomme, som er opstået på grund af kemoterapi, strålebehandling i hoved- eller halsområdet, eller som er relateret til Sjøgrens Syndrom eller en medfødt sjælden sygdom.

Patienten kan i udgangspunktet først få tilskud til tandbehandling, når ansøgningen er godkendt af bopælsregionen. Hvis ansøgningen bliver godkendt, vil patienten modtage et bevillingsbrev, hvor det fremgår, hvilke typer af behandlinger patienten kan få tilskud til.

I visse tilfælde kan patienten, inden ansøgningen er godkendt, få tilskud til behandling af akutte, smertefulde tilstande og midlertidige behandlinger, der skal forhindre, at patienten får flere tandskader på grund af kræftbehandlingen, Sjøgrens Syndrom eller den medfødte sjældne sygdom. Patienten kan kun få tilskud til dette efter aftale med bopælsregionen.

Hvad er dit ansvar som tandlæge?

Patienten søger regionen om at få det særlige tilskud til tandpleje. Patientens tandlæge, bopælsregion og speciallæge (sidstnævnte kun til patienter med sjældne sygdomme og Sjøgrens Syndrom) kan hjælpe patienten med at ansøge og skaffe det nødvendige materiale, som skal vedlægges ansøgningsskemaet.

Patienten skal selv betale for undersøgelser og eventuelle røntgenbilleder til ansøgningen.

Tandlægen skal hjælpe med at skaffe denne del af materialet:

  • Behandlingsforslag med prisoverslag. Det skal fremgå, hvilke behandlinger patienten har behov for, hvad det vil koste at udføre behandlingerne, og hvordan tandproblemerne hænger sammen med sygdommen eller kræftbehandlingen.
  • Kopi af hele patientens tandlægejournal inklusiv røntgenbilleder (originale billeder returneres efter brug).
  • Diagram, der viser patientens tandstatus.

Hvor meget kan patienten få i tilskud?

I 2020 er den årlige egenbetaling på 2.010 kr. Når tandlægen har modtaget en kopi af patientens bevillingsbrev, afregner tandlægen efterfølgende direkte med regionen i forhold til de behandlinger, som patienten kan få tilskud til. Patienten skal altså ikke selv lægge ud for de behandlingsudgifter, som regionen dækker.

Tilskuddet er uafhængigt af patientens indkomst og/eller formue.

Patienten må ikke modtage tilskud fra sin kommune til de samme udgifter, som regionen betaler.

Hvis patienten ønsker en dyrere behandling end den, han/hun har fået tilskud til, skal vedkommende selv betale forskellen mellem det bevilgede beløb og den ønskede behandling. Hvis patienten vælger en dyrere behandling, skal han/hun informere bopælsregionen om dette, inden behandlingen starter.

Mere information

Patientvejledning om tilskud til tandbehandling efter kemoterapi for kræftsygdom eller stråler mod hoved-/halskræft

Patientvejledning om tilskud til tandbehandling ved medfødt sjælden sygdom

Patientvejledning om tilskud til tandbehandling ved Sjögrens sygdom 

Sundhedslovens § 166 (se kapitel 49)

Sundhedsstyrelsens vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje

Patientvejledning om mundtørhed