Tilbage til kursusoversigten

Revolution og evolution i Parodontologien

Kursusnummer 2954
Kursusdato 20. januar 2023 kl. 10:00 - 9. december 2023 -> kl. 15:30
Kursussted Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart
Tilmeldingsfrist 21. november 2022
Point/CE-timer 0
Medlemspris 69.800,00 kr.
Tilmeld dig nu

Revolution og evolution i Parodontologien
Et systematisk parodontalt terapeutisk koncept

I løbet af 6 moduler, der afholdes over 12 måneder – fra januar 2023 til december 2023 – vil du som deltager på dette forløb få styrket din viden og dine kompetencer inden for fagområdet parodontologi.

Kursusrækken vil trin for trin dække alle nødvendige videnskabelige og praktiske aspekter, som er relevante for individuel patienthåndtering. Der undervises i parodontitis’ ætiologi og patogenese samt parodontiets strukturbiologi.

Endvidere retter kurset detaljeret fokus på diagnostik/klassifikation, behandlingsplanlægning samt behandlingsmuligheder af parodontal sygdom. I den forbindelse præsenteres og gennemgås der flere patienttilfælde. Kurset omfatter en del praktiske øvelser inden for diagnostik og behandling, fx mekanisk instrumentering samt kirurgi på modeller. Udover teori og praktiske opgaver, vil der forekomme gruppearbejde og diskussioner med vægt på behandlingsplanlægning.

Der skal påregnes forberedelsestid til de enkelte moduler, idet der vil blive udleveret en litteraturliste og tildelt hjemmeopgaver fra gang til gang.

Udtalelser fra tidligere kursister:
”Det bedste kursus jeg har været på - der kommer så̊ meget systematik ind i hverdagen”

”Dejligt at dykke ned i et enkelt fag for kun at koncentrere sig om det, og dejligt at få et wake up call”

”Bliv struktureret på den fede måde - kan bruges i forbindelse med alle behandlinger”


Målgruppe
Tandlæger, der ønsker at opnå̊ teoretisk viden på højeste niveau og nødvendig praktisk færdighed inden for parodontologi. Der vil være tale om at målrette, intensivere og systematisere praksisindsatsen i forhold til patientgruppen med parodontal lidelse.

Certifikat
Deltagerne skal i forbindelse med kurset udarbejde en færdigbehandlet parodontitkasuistik valgt blandt egne patienter. På baggrund af deltagelse i modulerne samt aflevering af kasuistikken til bedømmelse, certificeres deltagerne med diplom.

Kursusledere og undervisere
Lone Sander, Tandlæge, Ph.d.
Mette Rylev, Tandlæge, Ph.d.
Herudover vil der være en række andre anerkendte gæsteforelæsere fra ind- og udland. Blandt andre Professor, Dr. Niklaus Lang, PhD., MD, Dr.odont., Dr. Sandro Cortellini, Prof. Bjarni Pjetursson, Associate Professor Christoph Ramseier, og Professor Dieter Bosshart

Modul A
20.-21. januar 2023
Fra symptomer til diagnose og klassifikation
Nye koncepter indenfor ætiologi, patogenese og epidemiologi

Modul B
31. marts – 1. april 2023
Fra diagnose/klassifikation til behandlingsplanlægning
Trin 1: adfærdsforandring og systemisk sygdom og parodontitis

Modul C
9.-10. juni 2023
Fra behandlingsplan til terapi
Trin 2: initial behandling

Modul D
1.-2. september
De parodontale vævs kapacitet
Vævsregeneration og emaljematrix proteiner
Protetisk rekonstruktion af parodontitis patienter

Modul E
6.-7. oktober
Behandlings mål og resultater
Trin 3: Kirurgisk parodontal behandling – muligheder og begrænsninger

Modul F
8.-9. december
Fra behandling til livslang vedligeholdelse
Trin 4: Vedligeholdelse
Ortodonti på parodontitis patienter. Mukogingival kirurgi