Vi skal sikre en god tandlægeuddannelse i Danmark

Tandlægeforeningen stiller spørgsmålstegn ved regeringens planer om en ny tandlægeuddannelse i Hjørring og opfordrer til en styrkelse af de to eksisterende tandlægeuddannelser i København og Aarhus.
28. maj 2021

Tandlægeforeningen er overrasket over regeringens planer om en ny tandlægeuddannelse i Hjørring. Det er endnu uklart præcist, hvad forslaget indebærer, og hvordan det skal finansieres. Tandlægeforeningen er positiv over for en generel styrkelse og tilførsel af flere midler til tandlægeuddannelsen. Vi har længe gjort opmærksom på den voksende tandlægemangel og behovet for at uddanne flere tandlæger. Men vi mener, at en styrkelse af de to eksisterende tandlægeuddannelser i København og Aarhus er en bedre løsning:

”Vi kan ikke finde ud af, hvordan forslaget om en ny tandlægeuddannelse skal finansieres. Bliver der bevilget nye midler, eller skærer man bare i uddannelserne i Aarhus og København og flytter studiepladser til Hjørring? Tandlægeforeningen opfordrer regeringen til at se på tandlægeuddannelsen som et hele. Vi skal sikre en stærk tandlægeuddannelse på et højt fagligt niveau i Danmark og passe på ikke at udhule de eksisterende tandlægeuddannelser,” siger Susanne Kleist, formand for Tandlægeforeningen.

Tværfaglig universitetsuddannelse skal fastholdes
Tandlægeuddannelsen er en forskningsbaseret universitetsuddannelse, som indgår i et frugtbart tværfagligt samarbejde med andre universitetsfag, navnlig lægeuddannelsen. Tandlægeuddannelserne i København og Aarhus har allerede i dag svært ved at rekruttere kompetente forskere. Tandlægeforeningen frygter, at mængden af videnskabelige medarbejdere er for lille til tre skoler i Danmark, især i Hjørring hvor man ikke kan trække på medicinske kompetencer fra andre dele af universitetet. Regeringens forslag kan derfor risikere at sænke kvaliteten af tandlægeuddannelsen på alle tre uddannelsessteder.

”Vi har mange spørgsmål til regeringens planer om at placere en ny tandlægeuddannelse i Hjørring. Tandlægeuddannelsen er en forskningsbaseret universitetsuddannelse, som indgår i et tværfagligt samarbejde med bl.a. lægeuddannelsen. Hvordan skal det ske i Hjørring, hvor der ikke er et universitet. Et andet problem er, hvordan vi skal få nok patienter til at kunne gennemføre den kliniske del af tandlægeuddannelsen i Hjørring, som kun har 64.000 indbyggere,” siger Susanne Kleist.

Klinisk og praktisk del af tandlægeuddannelsen skal fastholdes
Tandlægeuddannelsen er både en teoretisk og en klinisk uddannelse. Den kliniske uddannelse kræver et relativt stort patientgrundlag, så de studerende får mulighed for at øve de praktiske færdigheder. Det kan blive en udfordring i Hjørring. Tandlægeuddannelsen har allerede været udsat for en række besparelser, som har ført til en reduktion af den kliniske del af uddannelsen. Det betyder, at de nyuddannede tandlæger ikke har den samme praktiske erfaring som de tidligere uddannede tandlæger. Derfor ser Tandlægeforeningen med stor alvor på risikoen for at oprette en tredje tandlægeuddannelse, som ikke vil kunne tilbyde den nødvendige kliniske uddannelse.

For yderligere information:
Charlotte Bender, kommunikationschef, tlf. 24 59 04 69, cbe@tdl.dk
Charlotte Holst, kommunikationskonsulent, tlf. 26 82 18 24, chh@tdl.dk

 

© Tandlægeforeningen. Du må gerne citere fra denne artikel, men du skal angive Tandlægeforeningen som kilde.