Svage ældre får nu sikret deres ret til tandlæge

Mange tusind ældre får ikke tilbudt den omsorgstandpleje, de har ret til. Nu skal regeringen sikre, at de bliver henvist til tandlæge. En stor sejr for de ældre, som skånes for smerter og problemer med tænderne, siger Tandlægeforeningen.
25. maj 2021

Nu skal der følges op på de anbefalinger til en modernisering af omsorgstandplejen, som Sundhedsstyrelsen kom med helt tilbage i 2016. Det besluttede Folketinget i dag efter pres fra Tandlægeforeningen.

”Ældre mennesker har også ret til et godt liv med sunde tænder. Så den nye aftale er en stor sejr for de mange tusind ældre, som ikke bliver visiteret til omsorgstandplejen, selvom de har ret til det. Alle borgere i målgruppen skal tilbydes den tandpleje, de har ret til,” siger Susanne Egtoft Nielsen, Tandlægeforeningens formand for offentligt ansatte tandlæger.

Folketingets beslutning kommer i kølvandet på en folketingsdebat om omsorgstandplejen, efter at Tandlægeforeningen har været i dialog med flere folketingspolitikere om de mange problemer med omsorgstandplejen.

Alt for få ældre visiteres
Kommunerne er forpligtet til at tilbyde omsorgstandpleje til svækkede ældre og andre, der har svært ved at benytte en almindelig tandlæge. Et af de primære problemer er, at kommunerne visiterer alt for få til omsorgstandplejen. I 2014 estimerede Sundheds- og Ældreministeriet, at mellem 52.000 og 63.000 borgere på 65 år eller derover bør visiteres til omsorgstandplejen. Men I 2019 blev der kun visiteret 26.079 borgere til omsorgstandplejen.

”Hvis regeringen lever op til aftalen, vil mange ældre undgå problemer med tænderne og få en bedre livskvalitet i fremtiden. Dårlige tænder giver smerter og betyder, at man spiser dårligt og holder sig isoleret, fordi man er flov. Det kan vi ikke være bekendt. Det har været en mærkesag for Tandlægeforeningen i mange år, så jeg er glad på de ældres vegne,” siger Susanne Egtoft Nielsen.

Hun understreger samtidig, at Tandlægeforeningen vil følge tæt med i, om regeringen lever op til aftalen.

FAKTA: 4 ud af 5 anbefalinger er dumpet
I 2016 kom Sundhedsstyrelsen med fem anbefalinger til at forbedre omsorgstandplejen, men kun én ud af de fem anbefalinger er siden blevet fulgt. Her er anbefalingerne kort fortalt:

1. Visitation til omsorgstandplejen
Kommunerne skal informere om omsorgstandplejen, oplyse samarbejdspartnere om, hvordan de visiterer og bruge nedskrevne kriterier for, hvem der skal visiteres. Kommunerne skal løbende evaluere praksis. Dumpet: Ifølge Danmarks Statistik er kun ca. 26.000 borgere visiteret til omsorgstandplejen, selvom Sundheds- og Ældreministeriet estimerer, at det burde være mellem 52.000 og 63.000.

2. Forebyggelse
Plejepersonale i pleje- og ældreboliger skal styrke indsatsen med daglig hjælp til mundpleje, bl.a. ved at lave individuelle mundplejeplaner. Det skal ske i samarbejde med fagpersonalet i kommunernes omsorgstandpleje. Tand- og mundpleje bliver en integreret del af kommunens tilsyn med plejehjem. Ifølge Tandlægebladets kilder har mange kommuner efterhånden oprettet individuelle mundplejeplaner for borgere i omsorgstandplejen.

3. Behandling i omsorgstandplejen
Kommunerne skal lokalt udarbejde en vejledning til mobil tandpleje. Gratis transport skal indskrives i Sundhedsloven. Dumpet: Der er endnu ikke skrevet gratis transport med ledsager ind i Sundhedsloven.

4. Sammenlægning af omsorgs- og specialtandpleje
Omsorgs- og specialtandpleje skal sammenlægges til ét tandplejetilbud. Dumpet: Omsorgs- og specialtandplejen er stadig to separate tilbud. Denne anbefaling er dog den eneste, Sundhedsministeriet har afholdt møde om.

5. Registrering af tandsundhed
Der skal indføres fire sundhedsindikatorer i omsorgstandplejen, og det skal være obligatorisk for alle kommuner at registrere indikatorerne til Sundhedsstyrelsens SCOR-register. Dumpet: Der er endnu ikke oprettet et system, der kan samle data, så indikatorerne kan registreres i SCOR.

For yderligere information:
Charlotte Holst, kommunikationskonsulent, tlf. 26 82 18 24, chh@tdl.dk
Charlotte Bender, kommunikationschef, tlf. 24 59 04 69, cbe@tdl.dk

 

© Tandlægeforeningen. Du må gerne citere fra denne artikel, men du skal angive Tandlægeforeningen som kilde.