Styrelsen for Patientsikkerhed har nølet med at indføre ny retspraksis om frakendelse af autorisationer

Sundhedsministeriet udsendte den 03.09.19 en pressemeddelelse, hvor man beklagede, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke havde indført ny retspraksis omkring frakendelse af autorisationer.
05. september 2019
Bemærk: Denne nyhed er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information.

Når Styrelsen for Patientsikkerhed fratager en sundhedspersons autorisation, er afgørelserne gyldige i to år. De fortsætter dog med at være gyldige, hvis styrelsen har anlagt en retssag om permanent autorisationsfrakendelse inden for to år.

Efter landsrettens dom fra november 2018 skal der indføres en ny praksis om, at Styrelsen for Patientsikkerhed skal have indhentet en udtalelse fra Retslægerådet, og der skal foretages en høring af sundhedspersonen, inden der kan udtages stævning. Det er en ændring i forhold til den hidtidige praksis, hvor man lagde til grund, at udtalelsen fra Retslægerådet og høring af sundhedspersonen kunne foretages, efter sagen var anlagt ved en domstol.

”Tandlægeforeningen mener, at Styrelsen for Patientsikkerhed burde have indført den nye retspraksis omgående, og at det er krænkende for sundhedspersoners retssikkerhed, at man ikke har gjort det. Men vi er glade for, at den nye Sundhedsminister Magnus Heunicke har sørget for, at der nu bliver rettet på praksis. Det styrker både sundhedspersonernes retssikkerhed og patientsikkerheden, ” udtaler Tandlægeforeningens formand Susanne Kleist.

© Tandlægeforeningen. Du må gerne citere fra denne artikel, men du skal angive Tandlægeforeningen som kilde.