Kampagne om psykisk sygdom og tandsundhed tildelt Tandlægeforeningens Sundhedspris 2019

04. april 2019
Bemærk: Denne nyhed er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information.

Medicin mod psykiske lidelser forårsager ofte mundtørhed, som kan medføre alvorlige og livsvarige tandproblemer. Landsindsatsen EN AF OS satte sidste år fokus på dette tema, da dårlige tænder i sig selv også er meget socialt stigmatiserende. Indsatsen blev i dag belønnet med Tandlægeforeningens Sundhedspris.

Mange som får medicin mod psykiske lidelser som fx OCD, skizofreni og angst, oplever, at det kan gå hårdt ud over tænderne, hvis man ikke får information om, hvordan problemer med mundtørhed kan forebygges i tide. Derfor iværksatte Landsindsatsen EN AF OS sidste år kampagnen Ondt i livet skal ikke give ondt i tænderne, som også har til formål at gøre fagpersonale opmærksom på de udfordringer, der bør tages hånd om, når det handler om at passe godt på tænderne. Indsatsen blev belønnet på Tandlægeforeningens konference- og fagmesse Tandfaglige Dage den 5. april 2019 i BFormand for Tandlægeforeningen Susanne Kleist begrunder prisen: ”Landsindsatsen EN AF OS har sat fokus på sammenhængen mellem mundtørhed som følge af medicin og alvorlige tandproblemer. Det er et stort problem, at nødvendig medicin kan have denne bivirkning for tænderne og dermed skabe flere problemer for patienterne. Med kampagnen har EN AF OS understreget, at tænder og mund er en integreret del af kroppen, og at mundtørhed ikke bare er en ubetydelig bivirkning. Kampagnen giver både patienter og sundhedsprofessionelle viden og redskaber til at forebygge problemet og forbedre tandsundheden. Det er et stort og vigtigt projekt både for patienterne og for tandlægerne. Derfor har vi i år valgt at give Tandlægeforeningens Sundhedspris til Landsindsatsen EN AF OS.”

Dårlige tænder kan forebygges

 

Projektleder i EN AF OS Johanne Bratbo er stolt over, at kampagnen har udløst Tandlægeforeningens Sundhedspris: 

 

”Vi er meget glade for det fantastiske samarbejde, som vi har haft med Tandlægeforeningen om vores tiltag og er meget rørte over, at kampagnen har gjort sig fortjent til at modtage Tandlægeforeningens Sundhedspris. Det har været vigtigt for os at gøre opmærksom på de helbredsrisici samt den sociale stigmatisering, som nogle danskere oplever, fordi de har fået dårlige tænder som følge af medicin for psykiske lidelser. Vi lægger også stor vægt på at betone, at dårlige tænder derudover kan forårsage alvorlige helbredsproblemer. Men et ligeså vigtigt budskab for kampagnen er, at problemerne kan forebygges med den rette viden og vejledning. Derfor er det vigtigt, at personalet er opmærksomme på at tage denne opgave på sig. Ondt i livet behøver ikke at give ondt i tænderne,” siger Johanne Bratbo. 

 

Kampagnen om tandsundhed er lavet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og er finansieret med satspuljemidler. 

 

FAKTA

 

Gode råd til fagpersonale

 

Tal med patienten/brugeren
I samarbejdet med den enkelte kan man forholde sig til tandstatus som en naturlig del af personens hverdagsliv og helbred, fx i sammenhæng med medicinsamtaler.

Personer, der tager medicin mod en psykisk lidelse, har brug for oplysning om risikoen for mundtørhed og konkret vejledning om, hvad der kan gøres for at undgå tandskader, da denne bivirkning langt fra altid er alment kendt. Støt også patienten i at gennemføre daglig mundhygiejne, dvs. at børste tænderne systematisk med fluortandpasta to gange dagligt i mindst to minutter. Det kan være nødvendigt også at bruge fx tandtråd eller mellemrumsbørster til at holde rent mellem tænderne.

 

Tal med en tandlæge
Personer, der har mundtørhed, har typisk behov for hyppigere kontrol hos tandlægen. Tandlægen kan rådgive om, hvordan tænderne bedst holdes rene og igangsætte særlige forebyggende indsatser.

Vær opmærksom på mulighederne for at henvise til den kommunale specialtandpleje og vær bekendt med regler for tilskud til tandbehandling.

 

Tal med den praktiserende læge eller psykiateren
Nogle gange kan mundtørheden afhjælpes ved at ændre medicindosis eller det tidspunkt, som medicinen tages på, eller ved at skifte til et andet lægemiddel, som har den ønskede behandlingseffekt. Evt. ændringer i medicinering skal naturligvis foregå i dialog og med vejledning fra lægen eller psykiateren. 

 

Om EN AF OS
Formålet med indsatsen EN AF OS er at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark. Bag EN AF OS står et omfattende partnerskab, der blev dannet i 2010, og som i dag består af parterne Sundhedsstyrelsen, TrygFonden, Danske Regioner, regionerne, PsykiatriNetværket, Psykiatrifonden, KL, Socialstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning.


For yderligere information kontakt venligst:

Johanne Bratbo, psykolog og projektleder i EN AF OS, mob.: 40 89 27 29 eller mail:  johanne.bratbo@regionh.dk

Charlotte Bender, kommunikationschef i Tandlægeforeningen, tlf. 24 59 04 69 eller mail: cbe@tdl.dk

 

© Tandlægeforeningen. Du må gerne citere fra denne artikel, men du skal angive Tandlægeforeningen som kilde.
Senest opdateret 04. april 2019