Kontingent 2020

Klinikejer:
Kr. 3.321,75 pr. kvartal.

Hertil kommer et regionskontingent, der varierer fra region til region.

Privat ansatte:
Kr. 2.989,50 pr. kvartal.

Hertil kommer et regionskontingent, der varierer fra region til region. Desuden betales retshjælpsforsikring.

Offentligt ansatte:
Kr. 2.325,00 pr. kvartal.

Hertil kommer et regionskontingent, der varierer fra region til region.

Seniorer:
Kr. 166,00 pr. kvartal.

Studerende:
Tandlægestuderende er fritaget for betaling af medlemskontingent.

Nyuddannede:
Nydimitterede tandlæger er fritaget for kontingent i det første år efter uddannelsens afslutning.

Der kan være mulighed for andre kontingentsatser og for eventuel nedsættelse af kontingentet f.eks. ved barsel og sygdom.

Kontakt medlemsregistret for nærmere oplysninger på telefon 70 25 77 11 eller pr. mail: medlemsregistrering@tdl.dk