Tandsundhed forbigået i Sundhedsstrukturkommissionens rapport

Det er uforståeligt, at tandsundhed og tandplejeområdet ikke fylder mere i Strukturkommissionens rapport. Tandlæger er nemlig en del af løsningen på de store problemer, vores sundhedsvæsen står over for, mener Tandlægeforeningen.
11. juni 2024

Tandlægeforeningen glæder sig over, at Sundhedsstrukturkommissionen i dag er kommet med en omfattende afrapportering og en række anbefalinger til fremtidens sundhedsvæsen. Samtidig ærgrer man sig over, at tandsundhed og tandplejeområdet er blevet forbigået.

Man forpasser dermed en mulighed for at forebygge sig ud af nogle af de store udfordringer, mener Tandlægeforeningens formand og peger på, at forebyggelse ligger i tandlægernes DNA.

– Det er ingen hemmelighed, at vi er skuffede over, at tandsundhed ikke fylder mere i rapporten. Vi mener, at tandlæger er en del af løsningen på nogle af de store udfordringer, vores sundhedsvæsen står over for,  understreger Tandlægeforeningens formand Susanne Kleist.

Sundhedsstrukturkommissionen har hovedsageligt fokuseret på den almenmedicinske del af praksissektoren og strukturerne omkring sygehusene og regionerne. Den øvrige praksissektor, herunder de privatpraktiserende tandlæger, er kun i mindre omfang nævnt i rapporten og berørt af kommissionens anbefalinger.

Munden er en del af kroppen

Kommissionen vurderer dog, at der kan være behov for at forholde sig til organiseringen af de øvrige praksisområder i fremtiden, lyder det blandt andet i den omfattende rapport.

En anbefaling, som Tandlægeforeningen bakker kraftigt op om.

– Sundhed i munden er vigtig for sundhed i hele kroppen, og koordination mellem tandlæge, praktiserende læge og sygehus er vigtigt for patienter med en lang række alvorlige sygdomme som fx diabetes, hjertekarsygdomme og mund- og halskræft, understreger Susanne Kleist, der mener, at tandlæger skal spille en central rolle i sundhedsvæsenet, og at tværfagligt samarbejde bør være en af byggestenene i fremtidens sundhedsvæsen.

– Munden er en del af kroppen, og god tandsundhed er en helt afgørende del i det samlede sundhedsbillede. Vi ved, at målrettet tandpleje på fx hospitaler kan forkorte indlæggelsestiden. Det gavner både den enkelte patients sundhed og frigør kapacitet på hospitalerne, siger Susanne Kleist.

Oral cancer opdages af tandlæger

Hvert tredje tilfælde af oral cancer bliver opdaget i tandlægestolen. Tandlæger kan derfor være med til at redde liv ved at opdage forstadier til cancer eller egentlig cancer i tide og sende patienten videre til yderligere udredning, lyder det fra Tandlægeforeningens formand.

– Tandlæger bør have mulighed for at henvise til kræftpakkeforløb og yderligere udredning hos speciallæger på baggrund af symptomer eller mistanke om alvorlige sygdomme i mundhulen, siger Susanne Kleist.

Ser frem til dialog

Sundhedsstrukturkommissionens rapport bliver nu sendt i høring, og efter sommerferien vil regeringen fremlægge sit bud på en sundhedsreform og derefter indkalde partierne til forhandlinger. 

– Vi ser frem til en konstruktiv dialog og til at komme med vores bud på, hvordan tandsundhed kan integreres bedre i det samlede sundhedsvæsen, siger Susanne Kleist og fortsætter:

– På fredag vil den tænketank, som Tandlægeforeningen nedsatte i efteråret, komme med sin rapport og en række anbefalinger til fremtidens voksentandpleje. Vi ser derfor frem til, at sundhedsministeren nu tilsyneladende vil sætte turbo på det vigtige arbejde, der har været syltet i mere end seks år. 

For yderligere information:
Charlotte Holst, kommunikationskonsulent, Tandlægeforeningen, tlf. 26 82 18 24, chh@tdl.dk

© Tandlægeforeningen. Du må gerne citere fra denne artikel, men du skal angive Tandlægeforeningen som kilde.