Overenskomstforhandlinger mellem Tandlægeforeningen og Danske Tandplejere er brudt sammen

Forhandlingerne mellem Tandlægeforeningen og Danske Tandplejere om en ny overenskomstaftale for landets tandplejere er brudt sammen.
24. marts 2023

Forhandlingsdelegationen i Tandlægeforeningens klinikejerudvalg har siden torsdag den 23. marts kl. 13 forhandlet med Danske Tandplejere om en ny toårig overenskomstaftale for tandplejerne.

Det har dog ikke været muligt at opnå et overenskomstresultat, og parterne har derfor besluttet sig for at gå hver til sit.

”Tandlægeforeningen gik til overenskomstforhandlingerne med Danske Tandplejere med et ønske om at nå til enighed om et overenskomstresultat. Baggrunden for drøftelserne var - i lighed med det øvrige arbejdsmarked - de gennembrudsforlig som vi alle kender fra DI og Dansk Erhverv. Desværre var det ikke muligt at nå til enighed med Danske Tandplejere”, siger Signe Johanne Rasmussen, tandlæge og forhandlingsleder på vegne af Tandlægeforeningens klinikejerudvalg, og fortsætter:

”Tandlægeforeningen indgik den 11. marts forlig med HK Privat om fornyelsen af en overenskomst for mere end 5.000 klinikassistenter. Vi forventede, at et forlig med Danske Tandplejere ville lægge sig op ad resultatet med HK Privat og det øvrige arbejdsmarked. Det var desværre ikke muligt at opnå enighed om dette. Vi har til hverdag et rigtig godt samarbejde med de ansatte tandplejere og ser frem til at nå i mål med en ny aftale,” fortæller Signe Johanne Rasmussen.

Danske Tandplejere har oplyst, at de vil kontakte Forligsinstitutionen med henblik på fortsatte forhandlinger med hjælp fra Forligsmanden.

For yderligere information:
Charlotte Holst, kommunikationskonsulent i Tandlægeforeningen, tlf.: 26 82 18 24, mail: chh@tdl.dk

 

© Tandlægeforeningen. Du må gerne citere fra denne artikel, men du skal angive Tandlægeforeningen som kilde.