OK23: Ny overenskomst med HK Privat sikrer mere fleksibilitet for klinikejere

Forhandlingsdelegationen i Tandlægeforeningens klinikejerudvalg har netop landet en ny overenskomstaftale for klinikassistenter med HK Privat. Aftalen giver bl.a. klinikejerne markant øget fleksibilitet, understreger forhandlingsleder Signe Rasmussen.
12. marts 2023

Overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked er ved at nå til vejs ende. Lørdag nat blev forhandlingsdelegationen i Tandlægeforeningens klinikejerudvalg således enige med HK Privat om en ny og tidssvarende overenskomstaftale for klinikassistenter.

- Vi har haft et rigtig godt, men også intenst og langstrakt, forhandlingsforløb med HK Privat. Derfor glæder det mig, at vi er lykkedes med at komme igennem med en fornuftig og fremtidssikret overenskomstaftale, der understøtter driften af tandklinikkerne, siger klinikejer Signe Rasmussen, der er forhandlingsleder på vegne af Klinikejerudvalget i Tandlægeforeningen.

Samme positive toner lyder fra formanden for Klinikejerudvalget i Tandlægeforeningen, Søren Bach-Petersen.

- Jeg glæder mig over, at vi har landet en, under forudsætningerne, rigtig god og mere fleksibel overenskomstmæssig ramme, som sikrer, at vi som klinikejere kan drive vores klinikker optimalt, siger han.

Mere fleksibilitet og bedre rammer for klinikejere

Bagtæppet for forhandlingerne var den aktuelle situation i samfundet, som fortsat præges af stigende inflation, der har medført højere omkostninger for klinikejerne og samtidig betyder færre tandlægebesøg, men som også har givet klinikassistenterne en forventning om, at deres lønninger skal følge med.

Forhandlingsleder Signe Rasmussen understreger dog, at selvom den nye aftale indeholder lønstigninger for klinikassistenterne – i lighed med øvrige forlig – så er klinikejernes forhandlingsdelegation kommet igennem med nogle helt afgørende krav, bl.a. i forhold til fleksibilitet i forhold til arbejdstiden.

- Foruden at klinikejerne får mere fleksibilitet til at tilrettelægge arbejdstiden, så den passer til klinikkens drift, hvilket har været et afgørende ønske fra vores side, er vi også kommet igennem med en række andre forbedringer af overenskomsten. Derudover bliver overenskomsten også nemmere at administrere med generelt mindre bureaukrati, siger Signe Rasmussen.

Overenskomstaftalen mellem Tandlægeforeningen og HK Privat skal formelt godkendes af alle klinikejere, der er medlem af foreningen.

For yderligere information:
Noa Jankovic, politisk chef i Tandlægeforeningen, tlf. 40777170, e-mail noj@tdl.dk

 

© Tandlægeforeningen. Du må gerne citere fra denne artikel, men du skal angive Tandlægeforeningen som kilde.