Ny overenskomstaftale mellem Tandlægeforeningen og Danske Tandplejere

Tandlægeforeningen og Danske Tandplejere er med hjælp fra Forligsmanden blevet enige om en ny overenskomstaftale for landets tandplejere. Aftalen sikrer tandplejerne lønstigninger og højere pension i tråd med det øvrige private arbejdsmarked.
28. marts 2023
Bemærk: Denne nyhed er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information.

Forhandlingsdelegationen i Tandlægeforeningens klinikejerudvalg er blevet enige med Danske Tandplejere om en ny toårig overenskomstaftale for tandplejerne. Det sker efter intense forhandlinger i Forligsinstitutionen, hvor parterne har skrevet under på en aftale, der forhøjer tandplejernes minimumsløn og pension på linje med de stigninger, som er aftalt på det øvrige private arbejdsmarked.

Signe Rasmussen, der er forhandlingsleder på vegne af Tandlægeforeningens klinikejerudvalg, er glad for resultatet:

”Det har været svære forhandlinger, og desværre er det ikke lykkedes at nå i mål med alle de elementer, der har været i spil. Så det forlig, der er landet, regulerer alene satserne på løn og pension. Jeg er dog meget tilfreds med, at det vi har opnået i dag ligger inden for den økonomiske ramme, selv om jeg gerne havde set, at vi også var kommet i mål med en mere nytænkende aftale”.

Også Søren Bach-Petersen, der er formand for klinikejerne i Tandlægeforeningen, er tilfreds med aftalen:

”Jeg er glad for, at det er lykkedes vores forhandlingsudvalg at komme i mål med en aftale, og jeg mener, at det er en god aftale inden for de rammer, vi i klinkejerudvalget i Tandlægeforeningen udstak. Det er for mig at se en aftale, som vores klinikejere vil kunne leve med.”

Positivt resultat trods svære forhandlinger

Den nye aftale giver tandplejerne en lønstigning på linje med industriens gennembrudsforlig og resten af det private arbejdsmarkeds overenskomster, og det er ifølge forhandlingsleder Signe Rasmussen et tilfredsstillende resultat:

”Forhandlingsdelegationens fokus har blandt andet været at sikre en ansvarlig og fremtidssikker overenskomstaftale, der understøtter driften af klinikkerne. Det er vi lykkedes med.”

Forhandlingerne endte i Forligsinstitutionen, fordi Danske Tandplejere havde begæret at fortsætte forhandlingerne med hjælp fra Forligsmanden, efter forhandlingerne mellem Tandlægeforeningen og Danske Tandplejere var brudt sammen fredag den 24. marts.

Overenskomstforliget mellem Tandlægeforeningen og Danske Tandplejere er nu til urafstemning blandt alle klinikejere, der er medlem af Tandlægeforeningen.

For yderligere information:
Louise Stougaard Sundell, kommunikationskonsulent, Tandlægeforeningen, tlf.: 27 24 69 09, lss@tdl.dk 
Charlotte Holst, kommunikationskonsulent, Tandlægeforeningen, tlf.: 26 82 18 24, chh@tdl.dk

© Tandlægeforeningen. Du må gerne citere fra denne artikel, men du skal angive Tandlægeforeningen som kilde.