De fattigste borgere går halvt så ofte til tandlæge som de rigeste

En person uden tilknytning til arbejdsmarkedet går halvt så ofte til tandlæge som en topleder. Det rammer den enkelte og er et tydeligt billede på social ulighed i sundhed, lyder det fra Tandlægeforeningen.
26. april 2023

Danmark ligger i toppen af listen over lande i Europa med størst ulighed i tandsundhed.

Knap 30 procent af de borgere, der stod uden for arbejdsmarkedet, havde i 2021 kontakt til en tandlæge eller tandplejer. Til sammenligning var godt 66 procent af toplederne forbi en tandklinik. Det viser seneste tal fra Danmarks statistik.

Tallene vidner om et a- og et b-hold i tandsundhed.

- Det er fuldstændig uforsvarligt, at økonomi skal afgøre danskernes sundhed. Konsekvenserne er store for den enkelte. Helt konkret betyder det færre tænder, flere smerter og tandsygdomme. Og så rammer det livskvaliteten hårdt. Det er ikke værdigt, fastslår Tandlægeforeningens formand, Susanne Kleist.

De rigeste og fattigste går lige meget til lægen
Kigger man på de rigeste 25 procent og fattigste 25 procent af befolkningen, går den rigeste andel også dobbelt så ofte til tandlægen som den fattigste andel.

Men sammenligner man den fattigste og rigeste befolkningsgruppes besøg hos deres praktiserende læge, er der ingen forskel. I 2021 havde 83,4 procent af landets fattigste borgere kontakt til deres praktiserende læge, mens 84 procent af de rigeste havde kontakt til lægen.

- Fra et sundhedsfagligt perspektiv er der også en ulogisk skævhed i, at de to befolkningsgrupper går lige så ofte til lægen, men ikke til tandlægen. Vi ved jo, at dårlig tandsundhed kan påvirke den generelle sundhed, så det er stærkt bekymrende, når så mange borgere ikke kommer til tandlæge, siger Susanne Kleist.

Alle skal have ret til god tandsundhed
En ny model for voksentandplejen kan mindske uligheden i tandsundhed.

- Vi venter stadig på regeringens bud på en ny voksentandpleje. Jeg håber, at regeringen vil indrette en voksentandpleje, der tilgodeser de økonomisk trængte patienter i højere grad, end de bliver i dag. For tandsundhed skal være for alle, uanset livsvilkår, siger Susanne Kleist.

Inflationen i 2022 satte også ekstra skub i opdelingen i a- og b-holdet i tandsundhed. I en rundspørge, foretaget af Tandlægeforeningen blandt over 600 tandlæger, svarede 70 procent, at de oplevede en stigning i antallet af patienter, der meldte afbud eller udskød deres behandling sammenlignet med et år tidligere.

For yderligere information:
Louise Stougaard Sundell, kommunikationskonsulent, Tandlægeforeningen, tlf.: 27 24 69 09, lss@tdl.dk

© Tandlægeforeningen. Du må gerne citere fra denne artikel, men du skal angive Tandlægeforeningen som kilde.