Urimelig kritik af Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning

Dagbladet B.T. har i dag bragt en artikel med ukorrekt og urimelig kritik mod Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.
13. juni 2022

Det er en helt urimelig kritik, som dagbladet B.T. i dag retter mod Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Det siger formanden for Tandlægeforeningens Praksisforsikring, specialtandlæge Henrik Nielsen.

Ifølge B.T. har Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning uretmæssigt og på et forkert grundlag opkrævet mindst 42 mio. kr. af landets fem regioner som betaling for administration af afgørelser truffet af Tandskadeerstatningen.

Tandlægeforeningens Praksisforsikring, som administrerer Tandskadeerstatningen, er lodret uenig.

"Vi har ikke opkrævet penge fra regionerne uberettiget. B.T. antyder, at vi har dobbeltfaktureret. Det har vi ikke. Alt er foregået i fuld åbenhed, og vi har administreret efter de principper, der er i gældende lovgivning. Allerede i 2019 meddelte vi Danske Regioner, hvordan og hvorfor vi opkræver. Vi har også forklaret, hvordan vi gør over for de regioner, der har kontaktet os siden 2019. Og alle regioner har indbetalt alle opkrævede beløb," siger Henrik Nielsen.

Tandskadeerstatningen er en kollektiv ordning, der gør det muligt for patienter, der bliver behandlet hos privatpraktiserende tandlæger, at få udbetalt erstatning for skader sket i forbindelse med tandbehandling.

Patienterne kan få erstatninger på beløb helt ned til 1.000 kr. Dermed er patienterne bedre stillet erstatningsmæssigt hos tandlægen end i det øvrige sundhedssystem, hvor man enten kun kan få erstatninger ned til 10.000 kr., eller hvor der altid skal betales et egetbidrag på ca. 8.000 kr. Da halvdelen af erstatningerne sket hos tandlæger i privat praksis ikke overstiger 10.000 kr. har denne ekstraordinære erstatningsmulighed stor betydning – særligt for de dårligst stillede patienter.

Behov for ny aftale
Ifølge artiklen i dagens udgave af B.T. er der delte meninger om, hvorvidt der er lovhjemmel til den ordning, som giver patienterne på tandklinikkerne de nuværende muligheder for at søge erstatning.

"I 2018 opsagde Danske Regioner en overenskomst med Tandlægeforeningen. Efter bortfaldet af overenskomsten har vi administreret ud fra vilkår, der blev aftalt i 2003. Vi har de seneste seks år været i dialog med Sundhedsministeriet om en ny aftale, uden at det er lykkedes at få en sådan aftale på plads. Dialogen er stadig i gang, om end vi blot har kunnet få én mødeaftale med Sundhedsministeriet det seneste år. Vi har efterhånden mange gange gjort Sundhedsministeriet opmærksom på problemet, senest i en henvendelse den 3. juni," siger Henrik Nielsen og forklarer:

"Hverken patienter eller tandlæger kan være tjent med, at der er uklarhed om retningslinjerne på dette område. Vi er fra vores side klar til at videreføre dialogen, og hvis vi ender med at få at vide af ministeriet, at vi har opkrævet et beløb uberettiget, vil det pågældende beløb selvfølgelig blive tilbagebetalt. Det har vi også meddelt både Sundhedsministeriet og Danske Regioner. Men som sagt mener vi ikke, at regionerne er blevet opkrævet uberettiget," siger Henrik Nielsen.

Advarer mod at stille patienter ringere
Hvis Sundhedsministeriet når frem til, at tandskadeerstatningssystemet ikke skal have den udvidede dækning mellem 1.000-10.000 kr., er det nyt for Tandlægeforeningens Praksisforsikring, men formand Henrik Nielsen understreger, at man selvfølgelig er klar til at drøfte det med ministeriet.

"Dog vil det være rigtig ærgerligt, hvis patienternes muligheder for at søge erstatning bliver forringet. Det er et kendetegn ved det danske tandplejesystem, at det er trygt og sikkert at gå til tandlæge. Hvis der sker en skade, kan man få den erstattet. Sådan bør det også være i fremtiden," fastslår Henrik Nielsen.

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning udbetalte i 2021 erstatninger til patienter for i alt 45 mio. kr.

For yderligere information:

Gitte Almer Nielsen, kommunikationschef, tlf. 61 33 86 46, gan@tdl.dk

Charlotte Holst, kommunikationskonsulent, tlf. 26 82 18 24, chh@tdl.dk

© Tandlægeforeningen. Du må gerne citere fra denne artikel, men du skal angive Tandlægeforeningen som kilde.
Senest opdateret 13. juni 2022