Tandlægeforeningen om regeringsgrundlag: Vi bakker op om mindre bureaukrati og mere lighed i sundhed

Den nye regering lægger op til ambitiøse sundhedsreformer med mindre bureaukrati og mere lighed. Tandlægeforeningen ser positivt på regeringsgrundlaget og peger på behovet for en fremtidssikret voksentandpleje for alle.
14. december 2022

Den nye regering, der består af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, som netop har præsenteret sit regeringsgrundlag, lægger op til store reformer på sundhedsområdet. Reformer der skal tage et opgør med dokumentation og bureaukrati i den offentlige sektor, og samtidig skal skabe mere lighed i sundhed – både geografisk og socialt.

Tandlægeforeningens formand Susanne Kleist ser et stort behov for en ny voksentandpleje og håber derfor, at reformerne også indbefatter tandlægeområdet:

”Fremtidens sundhedsvæsen står over for en række udfordringer, som kalder på mod og politisk handling. Vi skal have moderniseret voksentandplejen, så alle patienter får den hjælp, de har brug for, samtidig med at vi nedbringer dokumentationskrav og bureaukrati, der er store barrierer,” fastslår Susanne Kleist.

Hun tilføjer, at Tandlægeforeningen gerne bidrager med forslag til, hvordan man kan skrue voksentandplejen bedre sammen.

Regeringen lægger også op til et bedre samspil mellem sygehuse og det nære sundhedsvæsen, hvilket Tandlægeforeningen bakker op om: 

”Vi har efterhånden så meget viden om, at der er sammenhæng mellem mundens tilstand og det generelle helbred. Parodontitis kædes fx sammen med sygdomme som diabetes og hjertekarsygdomme, og den viden skal vi handle på, for det nytter ikke, at munden lever sit eget liv i sundhedsvæsenet. Hvis vi derimod tænker krop og mund sammen, kan det både kan give samfundsbesparelser og redde menneskeliv,” understreger Susanne Kleist.

Tandlægeforeningen ser frem til, at den nye sundhedsminister tiltræder torsdag.

For yderligere information:
Charlotte Holst, kommunikationskonsulent, tlf. 26 82 18 24, chh@tdl.dk
Gitte Almer Nielsen, kommunikationschef, tlf. 61 33 86 46, gan@tdl.dk

 

© Tandlægeforeningen. Du må gerne citere fra denne artikel, men du skal angive Tandlægeforeningen som kilde.