Opgør med journalregler er en håndsrækning til ressourcesvage patienter

Der er politisk vilje på Christiansborg til at afskaffe en række nye journalregler, som går ud over både patienter og tandlæger. Det sker efter pres fra Tandlægeforeningen.
08. august 2022
Bemærk: Denne nyhed er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information.

Siden 2021 har privatpraktiserende tandlæger været forpligtet til at få hver enkelt patients samtykke, når tandklinikken skiftede CVR-nummer, fx i forbindelse med et salg. Regler der ifølge Tandlægeforeningens formand Susanne Kleist har skabt øget bureaukrati i tandplejen, og som især er gået ud over de mindst ressourcestærke patienter.

Men nu tegner der sig et politisk flertal for at afskaffe de nye journalregler, der blev vedtaget sidste år som en del af autorisationsloven. Efter dialog med Tandlægeforeningen har Dansk Folkeparti nemlig besluttet sig for at trække støtten til reglerne.

”Det er en stor sejr for både landets patienter og tandlæger, hvis det lykkes at afskaffe de nye journalregler. De nuværende regler er ulogiske og var fra begyndelsen et skridt i den gale retning i forhold til at sikre, at tandlægernes tid bruges på patienterne og ikke på unødvendigt bureaukrati. Derfor har vi arbejdet målrettet for at få reglerne trukket tilbage, hvilket nu heldigvis ser ud til at lykkes,” siger Susanne Kleist.

Tandlægeforeningen har mødtes med sundhedsordførere fra en række af Folketingets partier, ligesom sagen er blevet drøftet med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Reglerne rammer især svage patienter
Tandlægeforeningen har ifølge Susanne Kleist oplevet, hvordan reglerne har været et benspænd for mange klinikejere og er gået ud over patienterne – især de svageste. Al erfaring viser nemlig, at det er denne patientgruppe, der er sværest at få kontakt til, og klinikkerne bruger typisk ekstra ressourcer på at få dem til regelmæssig kontrol. Uden et samtykke vil journalen havne i ”ingenmandsland” hos Styrelsen for Patientsikkerhed, og den nye tandlæge vil ikke kunne kontakte patienten, da der ikke findes data på patienten.

Dansk Folkeparti: Reglerne er ulogiske og bureaukratiske
De nye journalregler blev i sin tid vedtaget med et flertal uden om regeringen med Dansk Folkepartis tidligere sundhedsordfører som en af hovedarkitekterne bag forslaget. Men nu bakker partier ikke længere op om reglerne, fortæller Mette Hjermind Dencker, sundhedsordfører i Dansk Folkeparti:

”Jeg er meget glad for den dialog, vi har haft med Tandlægeforeningen, der betyder, at jeg nu kan sige, at Dansk Folkeparti aktivt vil arbejde for at tilbagerulle reglerne for overdragelse af patientjournaler på tandklinikker. Vi bakker med andre ord ikke længere op om de nuværende regler, som er både ulogiske og bureaukratiske, siger Mette Hjermind Dencker og fortsætter:

”På den baggrund vil jeg nu bede sundhedsministeren tage initiativ til at ændre reglerne, og ellers er vi klar til at fremsætte et beslutningsforslag, som jeg er sikker på, at vi på tværs af Folketinget kan blive enige om”, siger hun.

Tandlægeforeningen håber, at sundhedsministeren snarest muligt vil fremlægge en lovændring om at afskaffe reglerne, og at et bredt flertal af Folketingets partier vil støtte den afbureaukratisering, som det vil medføre.

For yderligere information:
Gitte Almer Nielsen, kommunikationschef, tlf. 61 33 86 46, gan@tdl.dk
Charlotte Holst, kommunikationskonsulent, tlf. 26 82 18 24, chh@tdl.dk 

 

© Tandlægeforeningen. Du må gerne citere fra denne artikel, men du skal angive Tandlægeforeningen som kilde.