Hoved-halskræftpatienter får senfølger i munden, men har svært ved at få tilskud

Hoved-halskræftpatienter, der får strålebehandling, kæmper ofte med massive mundproblemer og høje tandlægeregninger. De kan søge om tilskud, men tilskudsordningen får krads kritik af Tandlægeforeningen, som foreslår, at tandbehandling inkluderes i kræftpakken.
26. oktober 2022

Huller i tænderne, knækkede tænder, sår og infektioner i mundslimhinden. Langt hovedparten af de hoved-halskræftpatienter, der modtager strålebehandling, får alvorlige senfølger i munden og skal igennem omfattende tandbehandling. De kan søge om tilskud til tandbehandling via Sundhedslovens paragraf 166, men ifølge Tandlægeforeningen er der store huller i paragraffen:

”Tilskudsordningen hjælper desværre ikke alle de kræftpatienter, der rammes af senfølger. Det offentlige giver kun tilskud, hvis man kan dokumentere, at man har fået ”betydelige tandproblemer” som følge af strålebehandlingen. Der gives altså først tilskud, når skaderne er opstået - også selvom nogle af skaderne kunne forebygges,” fastslår Tandlægeforeningens formand Susanne Kleist.

Ifølge Susanne Kleist får man afslag på sin ansøgning, hvis man har påbegyndt tandbehandling, før man har fået en godkendelse fra regionen. Man risikerer derfor, at nogle patienter venter for længe med at gå i gang med nødvendig tandbehandling med endnu større tandproblemer til følge.

Lange sagsbehandlingstider
I 2021 var sagsbehandlingstiden i gennemsnit 50 dage for kræftpatienter, der modtog strålebehandling. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid varierer fra region til region – fra 12 dage i Region Sjælland til hele 97 dage i Region Nordjylland i 2021. Det viser tal fra Danske Regioner.

”Tallene illustrerer, at ordningen forsinker behandlingen. Det er ikke rimeligt, at patienter, der kæmper med en kræftsygdom, skal leve i flere måneders usikkerhed om, hvorvidt de kan få tilskud til nødvendig tandbehandling, der er en direkte følge af kræftbehandlingen. Tandbehandling skal ind i det samlede kræftpakkeforløb, så man automatisk visiteres til en privatpraktiserende tandlæge og også kan få forebyggende tandbehandling fra dag et,” understreger Susanne Kleist.

Søren fik afslag trods tandproblemer
Søren Sidenius Gram fra København kender alt til senfølgerne. For otte år siden fik han konstateret kræft i halsen. Han overlevede kræften, men efter strålebehandlingen fik han lynhurtigt huller i tænderne og endte med at miste to kindtænder, selvom han var flittig med tandbørsten og gik til tandlæge hver anden måned. Med hjælp fra sin tandlæge søgte han om tilskud via paragraf 166 to gange og fik afslag begge gange. Første gang efter fem måneders sagsbehandling. Man mente, at tandproblemerne havde rod i nogle tidligere tandskader på trods af, at Søren Sidenius Gram ikke havde nogen nævneværdige tandproblemer før strålebehandlingen. Senfølgerne forfølger ham stadig, og i sommer mistede han en tredje tand.

”Da jeg fik kræftdiagnosen, var jeg udelukkende fokuseret på at overleve, og det med tænderne fyldte meget lidt. Men mine tandproblemer har påvirket min livskvalitet meget, og jeg har brugt i omegnen af 100.000 kroner på tandlægeregninger. Jeg forstår ikke, at senfølger i munden ikke har samme status som senfølger andre steder i kroppen,” siger Søren Sidenius Gram.

Patient var til tandlæge 200 gange på ni år
I 2021 undersøgte tre lektorer på Tandlægeskolen i København, Camilla Kragelund, Azam Bakhshandeh og Ana Benetti, fire overlevere af mundhulekræft, der havde tand- og mundproblemer som følge af strålebehandling. Formålet var at kortlægge forskellige typer af senfølger, og hvordan tandlæger, tandplejere og patienter håndterer dem. Pilotstudiet viste, at patienterne var ramt af flere og voldsomme bivirkninger af kræftbehandlingen – lige fra huller i tænderne, parodontitis og tandtab til mundhulesvamp, synkebesvær og kæbedød.

”Skaderne var voldsomme og opstod hurtigt efter strålebehandlingen – også selvom alle patienter ofte gik til tandlæge for forebyggende behandling. En patient var til tandlæge hele 200 gange på ni år, mens en anden var til tandlæge 136 gange på 11 år. Alle patienter kæmpede med store tandlægeregninger, der sammen med mundproblemerne gik ud over deres livskvalitet”, fortæller Azam Bakhshandeh.

Ligesom Susanne Kleist mener de tre forskere, at den nuværende tilskudsordning bør laves om:

”Vi mener, at kræftpatienter automatisk skal have tilskud til både forebyggende og nødvendige behandlinger i munden. Der er os bekendt ikke andre steder i sundhedsvæsenet, hvor man først kan få hjælp, når det er gået galt,” siger Azam Bakhshandeh.

For yderligere information:
Charlotte Holst, kommunikationskonsulent, tlf. 26 82 18 24, chh@tdl.dk 
Gitte Almer Nielsen, kommunikationschef, tlf. 61 33 86 46, gan@tdl.dk

© Tandlægeforeningen. Du må gerne citere fra denne artikel, men du skal angive Tandlægeforeningen som kilde.