Tandlæge fra Ans er nyt medlem af Tandlægeforeningens hovedbestyrelse

Klinikejer Rikke Freitag er valgt til Tandlægeforeningens hovedbestyrelse. Hun vil blandt andet arbejde for at styrke tandlægeuddannelsen.
07. december 2020
Bemærk: Denne nyhed er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information.

Tandlæge og klinikejer af ”Tandlægerne i Ans” og ”Tandlægehuset i Langå”, Rikke Freitag, skal de næste to år varetage tandlægernes interesser som nyt medlem af Tandlægeforeningens hovedbestyrelse.

En af hendes mærkesager er at bidrage til udformningen af fremtidens tandlægeuddannelse. Hun er med i et panel på Aarhus Universitet, som netop har til opgave at forme den fremtidige tandlægeuddannelse.

”Jeg vil gerne sikre, at fremtidens tandlæger er klar til vores spændende fag. Jeg håber at kunne være bindeled imellem Tandlægeforeningen, uddannelsessystemet og mine egne klinikker, hvor jeg har to nyuddannede tandlæger ansat,” fortæller Rikke Freitag.

Hun er også optaget af tandlægernes rolle i sundhedsvæsenet.

”Tandlæger skal inddrages og være en respekteret del af sundhedsvæsenet og medtages i arbejdet for at sikre at danskernes - ikke bare tandsundhed - men generelle sundhed er i top,” siger Rikke Freitag.

Rikke Freitag er 52 år og er født på Frederiksberg, men opvokset i Aarhus. Hun dimitterede fra Tandlægeskolen i Aarhus i 1997. Hun har haft ansættelser i både børne- og ungdomstandplejen og som privatpraktiserende tandlæge. Hun købte i 2009 klinikken i Ans, og senere i 2013 endnu en tandlægeklinik i Langå. I dag ejer hun stadig begge klinikker.

Ivrig netværker og sponsor
Rikke Freitag har altid brændt for at involvere sig og dyrke forskellige netværk. Hun har været fagpolitisk aktiv i Tandlægeforeningen i Region Midt i otte år, hvor hun bl.a. har været medarrangør af Tandlægeforeningens visionsdage. Hun har i mange år været engageret i netværket JCI Danmark, i 2008 som leder af organisationen i Danmark. Aktuelt er hun også engageret i netværk for virksomhedsledere i Danmark, VL21 i Aarhus.

I 2019 var hun sammen med JCI Arosia initiativtager til projektet ”Mobile Dental Aid”, der skal støtte TUG (Tandsundhed Uden Grænser). Formålet er at give danske udsendte, frivillige tandlæger bedre arbejdsforhold og mere tidssvarende tandlægeudstyr ved at ombygge en 40 fods container til en fuld mobil tandlægeklinik. Rikke Freitag bidrager som projektleder med blandt andet ansatte og opgaven at søge sponsorer for økonomisk hjælp. Coronapandemien har dog udskudt projektet, så det først forventes færdigt i 2022.

Fra gymnast til skiløber
Privat bor Rikke Freitag med sin mand i Risskov. Hun har to voksne børn, hvoraf hendes ældste datter er nyuddannet tandlæge og også ansat på klinikken i Ans. Gymnastik har fyldt meget, siden Rikke Freitag var barn, hvor hun rejste med ”Flying Superkids” og nu i voksenlivet, hvor begge hendes børn dyrker elitegymnastik. Hun har desuden stået på ski, siden hun var helt ung og har i de senere år arrangeret diverse skiture for venner og andre i hendes netværk.

Download foto af Rikke Freitag her

For yderligere information:
Charlotte Bender, kommunikationschef i Tandlægeforeningen, tlf.: 24 59 04 69, cbe@tdl.dk
Charlotte Holst, kommunikationskonsulent i Tandlægeforeningen, tlf.: 26 82 18 24, chh@tdl.dk

© Tandlægeforeningen. Du må gerne citere fra denne artikel, men du skal angive Tandlægeforeningen som kilde.