Finanslovsforslag: Gratis tandpleje til socialt udsatte

Regeringen foreslår gratis tandpleje til socialt udsatte som en del af udspillet til finansloven. Tandlægeforeningen ser det som et rigtig godt initiativ og et første skridt på vejen mod social lighed i tandplejen.
02. oktober 2019
Bemærk: Denne nyhed er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information.

”Det er et rigtig godt initiativ. De socialt udsatte skal have let adgang til gratis tandpleje, og vi skal have gjort noget ved reglerne, så bureaukratiet ikke står i vejen. Vi har længe kæmpet for social lighed i tandplejen. Nu er det også regeringens politik, så jeg er meget glad,” siger Tandlægeforeningens formand Susanne Kleist.

Socialt udsatte har færre tænder
Der er en klar sammenhæng mellem lav socioøkonomisk status og dårlige tænder. Socialt udsatte har ikke råd til den nødvendige tandpleje, og dårlige tænder kan være med til at fastholde dem i udsathed, fordi dårlige tænder er socialt stigmatiserende og kan gøre det svært at få et job.

Tal fra Statens Institut for Folkesundhed (2017) viser, at 42 % af de socialt udsatte har mindre end 20 tænder tilbage – hos den almene befolkning er det kun 5 %. Undersøgelser viser også, at hjemløse har 10 gange så mange problemer med dårlige tænder som andre, der går regelmæssigt til tandlæge.

Her er Tandlægeforeningens forslag
Tandlægeforeningen vil gerne deltage i arbejdet med at konkretisere forslaget og være med til at udmønte de 60 mio. kr. årligt fra 2020-2023, som regeringen vil målrette dette formål.

Mere konkret foreslår vi en ændring af tilskudsordningen til kontanthjælpsmodtagere m.fl., så de ikke skal betale selv og så det bliver lettere og mindre bureaukratisk at få udløst de sociale tilskud.

Tandlægeforeningen har en række andre forslag bl.a. kommunalt forankrede sociale tandpinevagter til behandling af akutte tandproblemer for udsatte og hjemløse. Udover de hjemløse bør man også se på tandpleje til ældre, syge og andre lavtlønsgrupper.

”Det er en god start – og vi ser frem til at diskutere den konkrete udformning af tandplejetilbuddet til de socialt udsatte borgere i Danmark,” siger Susanne Kleist

For yderligere information:
Charlotte Bender, kommunikationschef i Tandlægeforeningen, tlf.: 24590469
Charlotte Holst, kommunikationskonsulent Tandlægeforeningen tlf.: 26821824

© Tandlægeforeningen. Du må gerne citere fra denne artikel, men du skal angive Tandlægeforeningen som kilde.