Tandpleje bør indgå i et sammenhængende sundhedsvæsen

16. januar 2019
Bemærk: Denne nyhed er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information.

Tandlægerne ser positivt på regeringens udspil til en sundhedsreform, der sætter patienten først og skaber større sammenhæng i sundhedsvæsenet. Tandlægeforeningen opfordrer til, at man tænker tandplejen ind som et centralt element i det nære sundhedsvæsen.

”Regeringens nye sundhedsreform har fokus på at skabe en bedre sammenhæng i det nære sundhedsvæsen. Det er positivt at tage udgangspunkt i patientens behov og at sætte fokus på kvaliteten af ydelserne på tværs af sundhedsvæsenet. Vi håber, at man vil inddrage tandplejen i de nye sundhedsfælleskaber, og at man har forståelse for, at sundhed i tand og mund har stor betydning for patientens samlede sundhedstilstand,” siger Tandlægeforeningens formand Susanne Kleist. 

Regeringens udspil indeholder ikke meget om tandplejeområdet. Men Tandlægeforeningen stiller sig gerne til rådighed i forbindelse med oprettelsen af de 21 sundhedsfællesskaber, der skal udvikle et sammenhængende nært sundhedsvæsen. Ligesom tandlægerne også gerne vil bidrage til udviklingen af en kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen.

”Der er en nær sammenhæng mellem sygdomme i tænder og mund - og alvorlige sygdomme som fx hjertekarsygdomme og diabetes. Mange sygdomme kan opdages tidligt ved de tandundersøgelser, som patienterne regelmæssigt får lavet hos tandlægen. Et sammenhængende sundhedsvæsen, der omfatter både læge og tandlægeområdet, kan hjælpe med at forebygge, diagnosticere og behandle sygdom hurtigere end i dag, ” siger Susanne Kleist.

Tandlægeforeningen bifalder, at regeringen vil begrænse administrationen og afsætte flere ressourcer til sundhedsarbejdet.

”Vi vil foreslå, at man bruger sundhedsreformen som en oplagt lejlighed til at revidere og forenkle de mange forskellige myndighedskrav og regler på sundhedsområdet. Det er vigtigt at holde fokus på patienten og at undgå mere bureaukrati og administration,” siger Susanne Kleist.


© Tandlægeforeningen. Du må gerne citere fra denne artikel, men du skal angive Tandlægeforeningen som kilde.
Senest opdateret 16. januar 2019