Nyt tandbørsteprojekt skal redde liv på hospital

Mens patienter kan få hjælp til at få vasket deres ansigt, er der sjældent hjælp til at få børstet tænder. Og det kan koste liv. Nyt projekt vil sikre sunde tænder og forebygge livstruende komplikationer. Projektet bør udbredes til resten af landet, mener Tandlægeforeningen.
05. juli 2023

Tandbørstning kan redde liv på hospitaler. Og det kan være med til at halvere antallet af infektioner efter en operation. Det viser forskning.

Alligevel er tandpleje nærmest fraværende i hospitalssektoren. For mens man kan få hjælp til at få vasket sit ansigt, så kan der gå dage og uger, hvor tænderne ikke bliver børstet.

"Vi svigter patienter, og jeg vil kalde det grotekst, at tandbørstning ikke er en naturlig del af den daglige hygiejne på landets hospitaler. Det kan jo være livstruende at give bakterierne i munden frit løb", forklarer Susanne Kleist, formand for Tandlægeforeningen, og henviser til, at hvis de skadelige bakterier i munden ikke bliver børstet væk, kan de sprede sig til organerne, blandt andet lungerne, og give livstruende infektion.

Svamp, plak og blødende tandkød
I Aalborg har personlig indignation fået tandlæge Majbritt Jensen til at tage kampen op. Hun har selv oplevet, hvilke konsekvenser manglende tandbørstning i forbindelse med en indlæggelse kan have for sundheden.

For hendes mand endte en indlæggelse med at koste seks tænder, flere huller og mange smerter.

"Min mand fik overhovedet ingen hjælp til tandpleje. Jeg forstår ikke, hvordan en klud i ansigtet har højere prioritet end tandbørstning. En tandbørste er så billig og simpel og kan have enorm effekt for helbredet, men der mangler simpelthen viden om, hvor vigtigt det er at få børstet tænder, og hvor galt det kan gå for en svækket patient, hvis man ikke gør det", fastslår tandlæge Majbritt Jensen.

Derfor har Majbritt Jensen nu startet et tandbørsteprojekt i samarbejde med Lungemedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Her får de indlagte patienter nu børstet tænder ca. tre gange om ugen, og det gør en forskel.

På første stuegang kunne Majbritt Jensen konstatere, hvor slemt det stod til. Patienterne havde ikke fået børstet tænder under deres indlæggelse, og hun konstaterede mange tilfælde af mundsvamp, bakterielle belægninger, blødende tandkød og dårlig ånde.

I dag ser det bedre ud, og patienterne melder om færre smerter og bedre livskvalitet.

I Tandlægeforeningen er Susanne Kleist begejstret for det nye projekt, og hun mener, at det viser, hvor stor betydning en simpel ting kan gøre.

"Alle har ret til at få børstet tænder hver dag. Men i dag er det mere reglen end undtagelsen. Og det er ikke sundhedsmæssigt forsvarligt, og det koster samfundet mange penge i form af flere syge- og indlæggelsesdage. Hvis dette projekt kunne blive bredt ud, ville det ikke bare gavne patienters sundhed og livskvalitet – det vil formentlig også give en økonomisk gevinst", siger Susanne Kleist.

Fakta: Det viser forskning
• Systematisk mundhygiejne forud for en operation kan reducere risikoen for at udvikle postoperative infektioner med 45-65 % samt reducere risikoen for lungebetændelse med 45 % og for dybe sårinfektioner med 65 %. Overordnet set svarer det til en omtrentlig halvering af risikoen for infektioner.
• Daglig tandbørstning nedsætter forekomsten af lungebetændelse og dødelighed på grund af lungebetændelse hos beboere på plejehjem og patienter indlagt på hospital. Her viser studier, at god mundhygiejne kan forebygge omkring hvert tiende tilfælde af dødelig lungebetændelse hos svage ældre, og at cirka 500 indlæggelser hvert år kan undgås ved bedre mundhygiejne på hospitaler og i primærsektoren

© Tandlægeforeningen. Du må gerne citere fra denne artikel, men du skal angive Tandlægeforeningen som kilde.