Her er Tandlægeforeningens vision for fremtidens tandpleje

Sund mund – sund krop, lighed i sundhed og forebyggelse fremfor behandling. Det er nogle af punkterne i Tandlægeforeningens nye vision for fremtidens tandpleje. Læs hele visionen her.
30. november 2020
Bemærk: Denne nyhed er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information.

Tandlægeforeningen har netop vedtaget en ny vision for fremtidens tandpleje på foreningens ordinære generalforsamling lørdag den 28. november 2020.

Tandlægeforeningens nye vision for fremtidens tandpleje

Sund mund – sund krop
• Munden er en del af kroppen.
• Sygdom i munden skaber og forværrer andre sygdomme.

Lighed i sundhed
• Social, økonomisk og sygdomsbetinget ulighed i sundhed skal imødegås.

Forebyggelse fremfor behandling
• Større økonomisk forsvarlig ramme til forebyggelse.

Regelforenkling
• Unødigt bureaukrati skal fjernes, hvorved der frigøres tid og ressourcer til forebyggelse og behandling.

Sektorovergange/dropout
• Børne- og ungdomstandplejen skal foregå i kommunalt regi og den almene voksentandpleje på private tandklinikker.
• Ved overgangene mellem hhv. børn/unge til voksne og voksne til ældre skal der være fokus på dropout.
• Belønning for regelmæssig tandpleje.

Nødvendige behandlerressourcer
• Der skal være nok tandlæger, og de skal være akademisk og klinisk veluddannede.

Ejerforhold
• Tandlæger skal have den bestemmende indflydelse på danske tandklinikker.

Tilskudsmodel
• Den økonomiske ramme skal være forsvarlig.
• Tilskudsordningerne skal forenkles til gavn for patienter.
• Tandsundhedsfradragsmodel med skattefradrag.
• De fagpolitiske interessevaretagelsesudvalg skal udmønte visionen i de vilkår, de indgår på egne områder, jf. sektorsuverænitet, som er TF’s arvesølv.
• Det er i Folketinget/landspolitisk, der skal prioritere, hvilke patienter, der skal have tilskud, og hvor stort dette samlet skal være.

 

© Tandlægeforeningen. Du må gerne citere fra denne artikel, men du skal angive Tandlægeforeningen som kilde.