Ombudsmand afviser at undersøge forløbet om Sundhedsstyrelsens evalueringsrapport

06. februar 2019
Bemærk: Denne nyhed er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information.
Folketingets Ombudsmand tager ikke stilling til rapporten og forløbet omkring dens tilblivelse. Begrundelsen er, at rapporten er blevet anvendt som grundlag for lovgivningsarbejdet om tandpleje til voksne i privat praksis, og Ombudsmanden kan ikke behandle klager over Folketinget og de love, Folketinget har vedtaget.

”Ombudsmanden kan ikke behandle klager over Folketinget (§ 7, stk. 1, i ombudsmandsloven). Derfor kan jeg heller ikke behandle klager over indholdet af de love, som Folketinget har vedtaget, eller i øvrigt beskæftige mig med lovgivningspolitiske spørgsmål. Henset hertil og til din klages nære sammenhæng med lovforslaget og behandlingen heraf, har jeg besluttet ikke at indlede en undersøgelse af forløbet i forbindelse med udarbejdelse af rapporten,” skriver Ombudsmanden i et svar til Tandlægeforeningens advokat. 

Ombudsmanden går altså slet ikke ind i klagens indhold. Han frifinder ikke ministeriet eller ministeren, men afviser at gå ind i sagen, allerede fordi rapporten er brugt politisk. I sin afvisning lægger Ombudsmanden også vægt på, at Tandlægeforeningen har været inddraget og hørt i forbindelse med lovarbejdet, bl.a. gennem deltagelse i sundhedsministerens dialog- og inddragelsesforum.  

Tandlægeforeningen: Vi er dybt forundrede
Tandlægeforeningen mener, at det er stærkt foruroligende, forstemmende og bekymrende, at Christiansborg og det etablerede politiske system kan undertrykke og ændre i rapporter, som bør og skal være saglige og faglige beslutningsgrundlag i forbindelse med forhandlinger og lovgivning. Vi mener, at man forholder lovgiver og offentligheden sandheden og fakta, og dermed fordrejer lovgivningsprocessen. 

”Ombudsmanden afviser sagen, fordi den er politisk og en del af lovgivningen.  Tandlægeforeningen konstaterer, at det efter Ombudsmandens beslutning endnu en gang er understreget, at rapporten med de politisk styrede konklusioner anvendes aktivt i den politiske proces”, udtaler Tandlægeforeningens formand Susanne Kleist. 

Baggrunden for klagen
Tandlægeforeningen indbragte den 26. april 2018 Sundheds- og Ældreministeriet for Folketingets Ombudsmand. Foreningens klage handler om, at bl.a. Finansministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet i efteråret 2017 fik gennemtrumfet ændringer af en evalueringsrapport fra Sundhedsstyrelsen om de nationale kliniske retningslinjer for undersøgelsesintervaller inden for tandplejen.

Tandlægeforeningen klagede over, at der har været usaglig indblanding i Sundhedsstyrelsens rapport fra Finansministeriets, Sundheds- og Ældreministeriets og Danske Regioners side. ”Rapporten giver indtryk af at være en saglig evaluering og burde derfor alene være styret af fakta og saglige og faglige vurderinger, ikke politik,” hedder det i klagen. Sundheds- og Ældreministeriet fik ændret rapporten på et tidspunkt, hvor overenskomstforhandlingerne mellem Tandlægeforeningen og Danske Regioner var i en afgørende fase. En aktindsigt har afsløret, at det netop pga. overenskomstforhandlingerne var vigtigt for Sundheds- og Ældreministeriet at få lavet rapportens konklusion om, så den blev mere negativ over for tandlægerne.
© Tandlægeforeningen. Du må gerne citere fra denne artikel, men du skal angive Tandlægeforeningen som kilde.
Senest opdateret 06. februar 2019