Mindre bureaukrati – mere lighed i sundhed

Tandbehandlinger med særligt tilskud skal automatisk godkendes op til 10.000 kr. årligt. Det vil give en økonomisk besparelse, løfte patienternes tandsundhed og mindske uligheden i sundhed.

En kæmpe barriere. Sådan beskriver patienter og eksperter det bureaukrati, som danske patienter skal navigere i for at opnå tilskud til tandbehandling.

En barriere, der får flere patienter til at give op på forhånd.

Nogle patienter fanges i de massive krav til dokumentation, som kommunen eller regionen kræver, mens andre opgiver, fordi de ikke har råd til den egenbetaling, der kræves i flere af tilskudsordningerne. Og mange lever i en utryghed over, om deres ansøgning nu bliver godkendt. Det kan både gå udover tandsundheden og livskvaliteten.

Men det er ikke kun patienterne, der bliver udfordret. Det er også meningsløst, at tandlæger og sagsbehandlere skal bruge tid og ressourcer på ansøgninger og administration af tilskud til tandbehandling. Især i en tid, hvor der mange steder er akut mangel på tandfagligt personale.

Derfor bør alle, der er berettiget til at få et særligt tilskud til tandbehandling, kunne få tandbehandling op til 10.000 kroner årligt - uden egenbetaling og uden at skulle søge først. Det er fx patienter, der modtager kontanthjælp eller har medicinkort. Tilskuddet skal automatisk tildeles, så behandlingen kan udføres hurtigt og uden unødvendigt bureaukrati.

Det vil give patienterne en stor tryghed, det vil mindske uligheden i sundhed, og det vil forbedre tandsundheden, fordi patienter ikke selv skal have penge op af lommen og ikke behøver at vente med at tage imod tandbehandling, til deres ansøgning bliver godkendt. Det vil også begrænse postnummerlotteriet. Vi ser fx store kommunale forskelle på, hvem der får tilskud til tandpleje på grund af stråleskader i tænder og mund som følge af kræftbehandling, og hvor lang tid sagsbehandlingen tager. Det kan vi gøre bedre.

Fjern egenbetalingen for kontanthjælpsmodtagere

Tandlægeforeningen foreslår, at egenbetalingen for kontanthjælpsmodtagere og andre, der bruger tilskudsordningen via lov om aktiv socialpolitik § 82 a, afskaffes.

Kontanthjælpsmodtagere er berettiget til et tilskud til tandbehandling på op til 10.000 kroner via § 82a i lov om aktiv social politik, hvis de ikke har økonomiske midler til at betale udgifterne, og hvis behandlingen er helbredsmæssigt velbegrundet.

Men der er en egenbetaling på 600 kroner, inden behandlingen kan igangsættes.

Hvis man er 25 år eller derover skal man derudover også selv betale 35 % af den resterende tandlægeregning op til 10.000 kroner (medmindre man hører under en særregel for 25-29-årige). En 26-årig, som skal have udført tandbehandling for 10.000 kr. via § 82a-ordningen, skal altså selv betale de 3.890 kroner.

Tandlægeforeningen vurderer, at de færreste kontanthjælpsmodtagere mv. kan betale et beløb i den størrelsesorden. Egenbetalingen er en barriere for at tage imod behandling trods lovens hensigt. Omvendt kan en sund mund løfte livskvaliteten og være en løftestang i forhold til at lande et job.

 • Hvad koster det at afskaffe egenbetalingen på de 600 kroner?

  Scenarie 1: Samme andel af kontanthjælpsmodtagerne går til tandlæge som før afskaffelsen af egenbetalingen

  Omkostningerne ved at tilbagebetale egenbetalingen på 600 kr. for de kontanthjælpsmodtagere, der blev berettiget til tilskud til tandpleje i 2021, er ca. 8,4 mio. kr.

  Scenarie 2: Flere kontanthjælpsmodtagere går til tandlægen som følge af afskaffelsen af egenbetalingen

  Det er sandsynligt, at flere kontanthjælpsmodtagere vil gå til tandlæge, hvis egenbetalingen afskaffes. I 2021 var det knap 18 % af kontanthjælpsmodtagerne, der blev berettiget til et tilskud til tandpleje, og som derfor var til tandlæge. For at få en idé om hvor meget denne andel ville vokse med afskaffelsen, har vi beregnet, hvor mange der går til tandlæge på tværs af indkomstkvartiler og på tværs af aldersgrupper. På baggrund af dette vil omkostningerne ved at afskaffe egenbetalingen på 600 kr. være ca. 31 mio. kr.

  FAKTA:

  • I 2021 var der 80.643 kontanthjælpsmodtagere.

  • I 2021 var der på landsbasis 13.991 personer, der blev berettiget til tandplejetilskud gennem §82a.

  • I 2021 blev der i hele landet udbetalt 93.149.000 kr. til tilskud til tandpleje

  • I 2021 blev der i gennemsnit udbetalt 6.658 kr. pr. kontanthjælpsmodtager i hele landet til tilskud til tandpleje.

  Kilde: Danmarks Statistik

   

Tandbehandling hjalp kontanthjælpsmodtagere tættere på arbejdsmarkedet

Hvis kontanthjælpsmodtagere motiveres til at få lavet deres tænder, kan det bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. Det viser et videnskabeligt studie blandt en række kontanthjælpsmodtagere uden umiddelbar udsigt til job.

I studiet foretog forskerholdets tandlæger og tandlægestuderende en motiverende intervention blandt godt 100 kontanthjælpsmodtagere. Deres tilknytning til arbejdsmarkedet blev siden holdt op mod en tilsvarende kontrolgruppe, og begge grupper blev fulgt i halvandet år. Resultaterne viste på flere parametre, at interventionsgruppens medlemmer havde rykket sig mere i forhold til jobmarkedet end de andre.

”Kontanthjælp koster samfundet en hulens masse penge, så vi skal ikke rykke ret mange borgere ud af arbejdsløshed, før indsatsen kan betale sig”, siger Esben Boeskov Øzhayat, som er lektor og forskningsområdeleder på Tandlægeskolen i København, og som stod i spidsen for studiet.

Læs mere om studiet fra Tandlægeskolen i København