En tandlæge tæt på – nu og i fremtiden

Der er brug for en permanent øget bevilling til tandlægeuddannelsen, så vi kan uddanne flere tandlæger og opretholde den høje kvalitet og faglighed på uddannelsen. Kun på den måde kan vi sikre, at alle har en tandlæge tæt på – nu og i fremtiden.

Danmark har brug for flere tandlæger. Det viser både Sundhedsstyrelsens seneste Tandplejeprognose fra 2019 og Tandlægeforeningens undersøgelser.

Tandlægemanglen mærkes lige fra Bornholm til Syddanmark og op til Nordjylland, og problemet er størst i udkantsområder. Hver femte klinik må afvise nye patienter på grund af travlhed.

Udfordringen er også stor i børne- og ungdomstandplejen – ikke mindst når det gælder specialtandlæger i ortodonti (bøjletandlæger). Det estimeres, at over 15.000 børn på står på venteliste til behandling, og børn og unge må i det hele taget vente længere på behandling.

Manglen på tandlæger truer danskernes tandsundhed. Smerter, forværring af sygdom, tab af tænder og for sen opdagelse af mundhulecancer er nogle af de konsekvenser, patienterne ser ind i.

Lang ventetid på tandregulering øger risikoen for både mere komplekse, langvarige og dyre behandlinger, der belaster børn og unge samt kommunernes økonomi.

Flere tænder kræver mere tandpleje

Udfordringen bliver kun større de kommende år.

I 2018 var 41 % af de danske tandlæger, som er i beskæftigelse, 55 år eller ældre (kilde: Bevægelsesregisteret 2018). Derfor vil det totale antal tandlæger falde, og samtidig stiger behandlingsbehovet.

Antallet af ældre, der bevarer egne tænder, er steget væsentligt. Det er positivt, men flere tænder kræver også mere tandpleje. Derudover lever flere og flere danskere med kroniske sygdomme, som kan påvirke tandsundheden. De får fx medicin, der giver mundtørhed, som øger risikoen for huller i tænderne. Ligesom patienter med diabetes har øget risiko for den alvorlige tandsygdom parodontitis.

Der er derfor brug for tandlægers kompetencer. Og der er behov for initiativer, som kan afhjælpe den akutte tandlægemangel.

Tandlægeforeningen foreslår: Permanent øget bevilling til tandlægeuddannelsen

Politikerne har heldigvis afsat midler til at uddanne flere tandlægestuderende. Midlerne betyder, at det bliver muligt at optage cirka 30 flere tandlæger årligt de kommende år. Det fremgår af den politiske udmøntningsaftale, der blev indgået i marts 2022 af regeringen og en række partier efter tæt dialog med Tandlægeforeningen.

Men hvis vi skal fremtidssikre tandsundheden, skal der mere til:

Der er brug for en permanent øget bevilling til tandlægeuddannelsen, så vi kan fortsætte med at uddanne flere tandlæger og opretholde den høje kvalitet og faglighed på uddannelsen.

Der skal desuden oprettes flere uddannelsesstillinger til specialtandlæger i ortodonti, og der skal følge bevillinger med til at finansiere uddannelsen.

 • FAKTA: Flere privatpraktiserende tandlæger må afvise patienter

  • 43 % har inden for det seneste halve år hævet ventetiden for patienterne grundet travlhed.

  • 19 % har inden for det seneste halve år lukket for tilgang af nye patienter grundet travlhed.

  • 42 % siger, at manglen på arbejdskraft begrænser klinikken. Værst ser det ud i Region Nordjylland og Region Syddanmark, hvor henholdsvis 62 % og 60 % siger, at manglen på arbejdskraft begrænser klinikken.

  Kilde: Tandlægeforeningens undersøgelse fra 2022 blandt 423 klinikejere.

  • Det estimeres, at der mangler cirka 346 privatpraktiserende tandlæger i Danmark. Problemet er størst i Region Syddanmark, hvor der mangler cirka 126 tandlæger.

  Kilde: Tandlægeforeningens undersøgelse fra 2021 blandt 551 klinikejere.

 • FAKTA: Der mangler 53 tandlæger i børne- og ungdomstandplejen

  • 43 % oplever, at det har været svært at rekruttere tandlæger inden for det seneste halve år.

  • 40 % har måttet hæve indkaldeintervallerne pga. personalemangel.

  • 27 % oplever, at personalemangel går ud over den faglige kvalitet.

  • Det estimeres, at der pt. mangler 53 tandlæger (46 fuldtidsstillinger og 7 deltidsstillinger).

  Kilde: Tandlægeforeningens undersøgelse fra august 2022 blandt tandlæger i 51 kommuner.

   

 • FAKTA: Over 15.000 børn står på venteliste til tandregulering

  Tusinder af børn på venteliste

  • Det estimeres, at der på landsplan står 15.287 børn på venteliste til behandling.

  • 58 % forventer ikke at lykkes med at behandle alle på ventelisten inden udgangen af 2022.

  • 20 % forventer ikke at lykkes med at behandle alle de ”røde” patienter på ventelisten inden udgangen af 2022.

  Der mangler cirka 25 bøjletandlæger

  • Det estimeres, at der mangler 25 bøjletandlæger på landsplan.

  • 75 % har manglet en bøjletandlæge i mere end et år, og 25 % har manglet en bøjletandlæge i mindre end 6 måneder.

  • 51 % har problemer eller meget store problemer med rekruttering.

  Konsekvenser af manglen på bøjletandlæger

  • 86 % oplever, at manglen på bøjletandlæger har betydet, at den korrekte behandling ikke altid skete rettidigt.

  • 86 % oplever, at manglen på bøjletandlæger har betydet, at der er kommet flere på venteliste.

  • 86 % oplever, at manglen på bøjletandlæger har givet længere ventetid.

  • 68 % oplever, at manglen på bøjletandlæger går udover klinikkernes økonomi, fordi de er nødt til at behandle gennem private klinikker.

  • 29 % oplever, at manglen på bøjletandlæger belaster den faglige kvalitet af behandlingen i meget høj eller høj grad.

  • 14 % oplever, at den faglige kvalitet af behandlingen er faldet grundet manglen på bøjletandlæger.

  Kilde: Tandlægeforeningens undersøgelse om manglen på specialtandlæger i tandregulering fra december 2021. Undersøgelsen blev udsendt til 94 kommuner, og 50 kommuner er repræsenteret i undersøgelsen.