Politik om tv-overvågning

1. INDLEDNING OG FORMÅL

Tandlægeforeningen foretager tv-overvågning af en række arealer på adressen Amaliegade 17, 1256 København K, matrikel 151. Det indebærer, at der optages (behandles) personoplysninger. Dette har vi bl.a. mulighed for som følge af reglerne i tv-overvågningsloven.

Formålet med tv-overvågningen er at forebygge og opklare kriminalitet.

2. TV-OVERVÅGNINGENS LOVLIGHED

Der foretages ikke overvågning af områder med almindelig færdsel. Overvågningen foretages med kameraer, der er aktive 24 timer i døgnet. Der er opsat behørig skiltning i receptionen og ved indgangen.

Kun få, relevante medarbejdere har adgang til de optagelser, der er relevante for deres område.

3. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OG RETSGRUNDLAG

3.1
Der kan ske overvågning af følgende personkategorier:

• Medarbejdere
• Gæster/besøgende
• Andre, der befinder sig på de overvågede områder

Der behandles oplysninger om, hvem der befinder sig på de overvågede områder og hvornår.

Retsgrundlaget for iværksættelse af tv-overvågning af områder, der ikke benyttes til almindelig færdsel, er databeskyttelseslovgivningen.

3.2
Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Tandlægeforeningen forfølger dermed den legitime interesse, at det er nødvendigt at behandle de pågældende personoplysninger med henblik på at forebygge og opklare kriminalitet samt for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

3.3
Retsgrundlaget behandling af personoplysninger om strafbare forhold i forbindelse med tv-overvågningen er databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, 2. pkt, eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 5, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f. Det skyldes, at Tandlægeforeningen enten forfølger en berettiget interesse, der overstiger hensynet til den registrerede (den person, der tv-overvåges), eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

4. OPBEVARING AF OVERVÅGNINGSBILLEDER MV.

Optagelserne fra tv-overvågningen opbevares på en måde, så de ikke kommer til uvedkommendes kendskab.


Optagelser fra tv-overvågningen gennemses alene ved mistanke om strafbare forhold med henblik på at udlevere oplysningerne til politiet eller i forbindelse med anmodninger om indsigt mv.

5. MODTAGERE MV.


Optagelserne kan udleveres til politiet. Optagelserne offentliggøres ikke og videregives eller forevises ikke til andre end politiet, medmindre der er samtykke fra samtlige involverede personer.

6. SLETNING

Optagelser fra tv-overvågning slettes senest 30 dage efter, at de er optaget. Optagelser slettes dog ikke, hvis en optagelse skal bruges i en konkret sag.

7. DINE RETTIGHEDER MV.

Hvis vi behandler oplysninger om dig, har du ret til at

  • få indsigt i dine personoplysninger
  • få berigtiget de personoplysninger
  • få slettet dine personoplysninger
  • få begrænset vores behandling af dine personoplysninger
  • gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

    Du har ret til at klage til os over behandlingen af dine personoplysninger, og hvis du ikke er enig i vores håndtering af sagen, kan du klage til Datatilsynet.