Voksne

 

Gruppe 1 og gruppe 2-sikrede

Tilskud til behandling til tandlæge til patienter over 18 år.

Kontanthjælpsmodtagere m.fl.

Kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere med flere

Pensionister

Som folkepensionist kan man søge om et personligt tillæg, hvis man har økonomiske forhold, der er særligt vanskelige.

Personer med fysisk eller psykisk handicap

Personer over 18 år med kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap.

Sindslidende og udviklingshæmmende m.fl.

Sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i voksentandplejen eller omsorgstandplejen.

Ulykker

Økonomisk støtte til tandproteser i forbindelse med ulykkesskader på tænder, mund eller kæber.

Epilepsi

Økonomisk støtte til tandprotese til personer med epilepsi.

Sjældne sygdomme og handicap

Patienter med sjældne sygdomme og handicap, hvor denne/disse giver anledning til specielle problemer i tænder, mund eller kæber.

Sjøgrens Syndrom

Særligt tilskud til tandpleje til patienter med Sjøgrens Syndrom.

Til tandlæger om paragraf 166

Det bør du som tandlæge vide om paragraf 166.