Priser og tilskudsmuligheder

Priser og tilskudsmuligheder, sammenlign priser, økonomisk hjælp til tandpleje mv.
 

Kort fortalt om priser hos tandlægen

Regeringen indførte i 2018 en såkaldt særlov vedrørende tandpleje til voksne i privat praksis. 

Priser på tandlægeydelser med tilskud

Honorartabellerne indeholder de faste priser, der er aftalt for voksentandplejen med den offentlige sygesikring.

Sammenlign tandlægepriser

Sammenlign tandlægepriser på sundhed.dk

Tilskud til tandpleje

Her kan du finde information om tilskudsordningerne til børn, unge og voksne.

Tilskud til behandling i udlandet

Der er en række forhold, du bør være særligt opmærksom på, inden du får en tandbehandling i udlandet.