Når dit barn får tænder

Det lille barns tænder anlægges allerede i fosterstadiet, men bryder først frem, når barnet er omkring seks måneder.

Det lille barns tænder anlægges allerede i fosterstadiet, men bryder først frem, når barnet er omkring seks måneder. Der er dog stor forskel i frembrudstidspunktet. Nogle får deres første tand tidligere, mens andre er et helt år, før første tand bryder frem. Som regel er det de to fortænder i undermunden, der kommer først.

I treårsalderen har barnet fået alle sine mælketænder – 10 for oven og 10 for neden. Her er en rettesnor for, hvornår de som regel bryder frem:

M%c3%a6lket%c3%a6nder%20r%c3%a6kkef%c3%b8lge


Tænderne kan dog sagtens bryde frem i en anden rækkefølge, uden at det betyder noget.

Lige før en tand bryder frem
  • Barnet vil savle mere end normalt.

  • Tandkødet bliver hvidt og føles hårdt, hvor tanden er på vej.

  • Gummerne klør og er ømme. Mange børn gnubber sig i munden med fingrene og vil gerne have noget at bide i. Det kan fx være en bidering. Det kan også være rart for barnet at få børstet gummerne med en blød tandbørste.

  • Hvis barnet har mere end 38 i feber i mere end et døgn, har det ikke noget med tænder at gøre. Rådfør dig i stedet med en læge.
Fort%c3%a6nder%20p%c3%a5%20vej%20frem
To fortænder på vej frem.
 
Kindtand
En kindtand på vej frem. Den kommer gerne før hjørnetanden.

Start tidligt med tandbørsten
Tandbørstningen skal begynde, så snart den første tand bryder frem. Det er vigtigt at grundlægge gode tandbørstevaner så tidligt som muligt. Start derfor gerne allerede med tandbørsten, inden den første tand bryder frem. Giv fx det lille barn en tandbørste i hånden, som det kan få lov at lege med og putte i munden, mens det ligger på puslebordet. 

Når tænderne så bryder frem, holder du blidt om barnets hånd og begynder at børste tænderne.

  • Brug en blød tandbørste med et lille børstehoved og et godt greb.
  • Brug altid tandpasta med fluorid, da fluorid forebygger huller i tænderne.
  • Brug kun en ganske lille mængde tandpasta – brug hvad der svarer til dit barns lillefingernegl.
  • Husk at børste alle tændernes flader, dvs. både forside, bagside og tyggeflader.
  • Børst helt ned over tandkødskanten, så tandbørsten også renser mellem tænderne.
  • Børst tænderne to gange om dagen (morgen og aften).

M%c3%a6ngden%20af%20tandpasta%200-3%20%c3%a5r

Mængden af tandpasta til 0-3 årige.

Hold ud!
Lad det være sagt med det samme. Det er ikke altid let at få børstet tænder på et lille barn. Ofte bider barnet tænderne sammen, brokker sig højlydt og kæmper bravt for at holde munden lukket. Men ligesom bleen også SKAL skiftes, selvom barnet stritter imod, skal tænderne også børstes rene. Det er den voksnes ansvar at sikre barnet sunde tænder og give barnet nogle gode tandbørstevaner fra start. Det vil komme barnet til gavn resten af livet.
Pas på det søde
Lad være med at vænne dit barn til, at mad og drikke skal smage sødt. Det er fx helt unødvendigt at drysse sukker på det lille barns mad. Sukker er årsag til huller i tænderne og kan i øvrigt ødelægge barnets appetit, så det måske ikke spiser nok af den sunde mad og dermed får de vigtige vitaminer og mineraler, som det har brug for.

Dyp aldrig sutten i sukker eller honning, og giv ikke juice, saft eller smoothies i sutteflasken.
 
En sutteflaske, som barnet selv kan ligge og hygge sig med, fx om natten, må kun indeholde vand. Alt andet vil kunne ødelægge barnets tænder – enten ved at ætse tænderne væk (syreskader) eller give huller. Husk, at der også er sukker i mælk (mælkesukker).Læs mere om sukker og tænder her.

Det første tandlægebesøg
Mange steder i landet henvender den kommunale tandpleje sig til et barns forældre, allerede når barnet er 1-2 år, for at give forældrene gode råd og vejledning i, hvordan de bedst passer på barnets tænder.

Inden barnet fylder tre år, skal det undersøges hos tandlægen første gang. De voksne har stor indflydelse på, hvordan besøget vil gå, og hvordan barnet fremover vil have det med at gå til tandlæge. Pas på med at overføre eventuel nervøsitet til barnet – lad hellere en anden voksen følge barnet, hvis du har angst for at gå til tandlæge.
 
Lov heller ikke en belønning, hvis barnet klarer det flot hos tandlægen. Så tror barnet, at der skal ske noget ubehageligt, siden det skal belønnes. Lad i stedet være med at gøre et stort nummer ud af, at barnet nu skal til tandlæge. Så vil barnet opleve det som noget helt naturligt.