Tilbage til kursusoversigten

Konference for offentligt ansatte tandlæger

Kursusnummer 2971
Kursusdato 12. januar 2023 kl. 09:30 - 13. januar 2023 -> kl. 13:15
Kursussted Scandic Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
Tilmeldingsfrist 11. januar 2023
Point/CE-timer 11
Medlemspris 3.100,00 kr.
Tilmeld dig nu

KONFERENCE FOR OFFENTLIGT ANSATTE TANDLÆGER

 

Tandlægeforeningen byder velkommen den 12.-13. januar 2023 på Scandic Opus Horsens

PRIS OG TILMELDING
For medlemmer MED overnatning: 3.100 kr. Der er desværre ikke flere ledige værelser.
For medlemmer UDEN overnatning: 2.100 kr.
For ikke-medlemmer MED overnatning: 4.650 kr. Der er desværre ikke flere ledige værelser.
For ikke-medlemmer UDEN overnatning: 3.150 kr.

Vigtig info - middag torsdag aften
Ved tilmelding til konferencen tilmelder du dig samtidig middag torsdag aften. Ønsker du ikke at deltage i middagen, vil vi gerne vide besked på efteruddannelse@tdl.dk.

PROGRAM

Torsdag
09.30-10.00 Registrering og morgenmad

10.00-12.00 Endodonti på børn 7-21-årige - man skulle tro, det var rimelig nemt…
Men meget ofte støder vi på besværligheder, når vi skal rodbehandle unge, permanente tænder. Pulpa er som regel sjældent vanskelig at finde pga. størrelsen – men tilgængelighed, kompliceret anatomi, sufficient og sikker instrumentering, grundig rengøring og slutteligt tæt aflukning både dybt i rodkanalsystemet og koronalt, kan være udfordrende for selv den meget rutinerede tandlæge. Derudover er kooperation med patient - og ikke mindst forældre - af største betydning for et vellykket resultat på både kort og lang sigt. Mange af vanskelighederne kan vi dog forudse – og dem kan vi som regel planlægge os ud af.

Kurset vil omhandle behandling af især traumetænder i det permanente tandsæt. Hvordan vi rimelig forudsigeligt kan komme i mål med vores behandling, vel vidende at det kræver både indsigt, stor tålmodighed og ikke mindst investering af såvel tid som penge, så vi kan føle os bedst muligt rustede til at udføre endodonti på børn og unge efter en nutidig, høj faglig og veldokumenteret standard.

v/Thomas Hedegaard, tandlæge, privat henvisningspraksis for kompliceret endodonti, Hinnerup  

12.00-13.00 Frokost

13.00-14.30 Retningslinjer for fjernelse af visdomstænder. Hvornår bør der henvises til specialtandlæge og hvornår til hospital?
Der har i Danmark gennem mange år ikke været national enighed om indikationer for fjernelse af visdomstænder samt om det mest hensigtsmæssige tidspunkt for fjernelse. En arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Oral og Maksillofacial Kirurgi med repræsentanter fra de to tandlægeskoler, primær sektor samt de kæbekirurgiske afdelinger fra alle 5 regioner er derfor blevet nedsat, og har formuleret retningslinjer for rettidig diagnostik og behandling af visdomstænder.

Oplægget vil med udgangspunkt i konkrete patienttilfælde gennemgå disse retningslinjer og den tilgrundliggende evidens. Det vil endvidere blive gennemgået hvordan sværhedsgraden ved fjernelse af visdomstænder kan estimeres, samt i hvilke tilfælde der med fordel kan henvises til specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi og til kæbekirurgiske hospitalsafdelinger.

v/ Simon Storgaard Jensen, overtandlæge, professor, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi

14.30-14.45 Pause

14.45-16.45 Orto - Visitationskriterier, hvad holder vi øje med på forskellige alders- og udviklingstrin?
Ortodontisk undersøgelse er en integreret del af de regelmæssige undersøgelser i børne- og ungdomstandplejen. Disse regelmæssige undersøgelser skal sikre rettidig ortodontisk screening, da tidspunktet for henvisning til ortodontisk screening er afgørende for behandlingsmulighederne, ligesom evt. rettidig intervention uden specialtandlæge i nogle tilfælde kan forebygge et ortodontisk behandlingsbehov.
Den ortodontiske undersøgelse i børne- og ungdomstandplejen, som ligger til grund for den rettidige visitation, forudsætter ikke kun viden om de ortodontiske visitationskriterier i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, men også et overordnet kendskab til de ortodontiske behandlingsmuligheder af forskellige tandstillings- og kæbeafvigelser, og ikke mindst viden om konsekvenserne af for sen screening eller intervention.

Kurset sigter mod et overblik over ortodontiske problemstillinger og behandlingsmuligheder på forskellige udviklingstrin – og vigtigheden af ikke kun at screene ud fra kronologisk alder, men også have fokus på rettidig screening og intervention i forhold til dental alder og skeletal alder.

v/ Marie-Louise Bastholm Bille, specialtandlæge i ortodonti, ph.d.

18.00 Middag

Fredag
08.30-09.00 Ankomst og let snack med kaffe/te

09.00-11.00 Molar-Incisiv-Hypomineralisation (MIH); Ætiologi, prævalens, diagnostik og behandlingsstrategier i klinikken
MIH er en tilstand, der kan være udfordrende at håndtere på klinikken – både for barn og behandler. Derfor er der i dag et øget fokus på MIH, og i dette oplæg stiller vi skarpt på tilstanden med en evidensbaseret opdatering af flere aspekter af MIH og gennemgår behandlingsstrategier for MIH med eksempler fra klinikken. For hvorfor opstår MIH, og ser vi tilstanden hyppigere end tidligere? Hvordan kan vi mest hensigtsmæssigt klassificere MIH? Og hvornår og hvad kan vi som behandler gøre for at hjælpe vores patient bedst muligt, både på kort og lang sigt?

v/ Marie-Louise Milvang Nørregaard, afdelingstandlæge og Anne Birkeholm Jensen, tandlæge, ph.d., postdoc

11.00-11.15 Pause

11.15-13.15 Fortsat

v/ Marie-Louise Milvang Nørregaard, afdelingstandlæge og Anne Birkeholm Jensen, tandlæge, ph.d., postdoc

13.15 Afslutning og sandwich to go