Tilbage til kursusoversigten

Systematisk parodontal behandling - del 2

Kursusnummer 2922
Kursusdato 2. maj 2023 kl. 09:30 -> kl. 16:30
Kursussted Comwell Kellers Park, H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop
Tilmeldingsfrist 1. maj 2023
Point/CE-timer 5,5
Medlemspris 3.200,00 kr.
Tilmeld dig nu

Systematisk parodontalbehandling - del 2
Det interdisciplinære samarbejde mellem tandlæger og tandplejere

 

Systematisk parodontalbehandling kræver et interdisciplinært samarbejde mellem tandlæger og tandplejere, hvor hver faggruppe spiller en afgørende rolle baseret på faglige kompetencer. Forudsætningen for, at det interdisciplinære samarbejde fungerer bedst muligt er, at der er faste rammer for dette på klinikken, sådan at alle faggrupper ved, hvem der gør hvad.

Kursusmål
Formålet med dette klinisk orienterede kursus er at sætte rammerne for systematisk parodontalbehandling i faser. Det er således målet, at deltagerne med det samme kan gå tilbage på deres klinikker og implementere indholdet fra kurset i deres hverdag. Med udgangspunkt i brugen af 2017 klassifikationen af parodontale sygdomme og individualiseret risikovurdering bliver deltagerne i stand til at lægge en samlet behandlingsplan i faser for den enkelte patient. Deltagerne får ligeledes rig lejlighed til at tænke parodontalbehandling som en teamopgave, hvor der er definerede roller for den enkelte medarbejder.

Kursusform
Kurset består delvist af teoretisk undervisning, men det helt bærende element er case-baseret gruppearbejde, hvor tandlæger og tandplejere fra samme klinik kan blive fortrolige med at udarbejde samlede behandlingsplaner for patienter med alle stadier og grader af parodontitis.

Målgruppe
Kurset henvender sig til klinikker, som ønsker at indføre systematisk parodontalbehandling baseret på et tæt interdiciplinært samarbejde mellem klinikkens tandlæger og tandplejere. Fordi fokus for kurset i helt udtalt grad er på det interdiciplinære samarbejde, er det en forudsætning for deltagelse, at der deltager minimum én tandlæge og én tandplejer fra samme klinik. Det anbefales ligeledes, at deltagere inden deltagelse i dette kursus har deltaget i Systematisk parodontalbehandling - del 1 – De faglige elementer i systematisk parodontalbehandling.

Undervisere
Daniel Midjord-Belstrøm, lektor, dr.odont., ph.d.
Sannie Vindum, tandplejer