Tilbage til kursusoversigten

Systematisk parodontal behandling - del 1

Kursusnummer 2921
Kursusdato 21. marts 2023 kl. 15:00 -> kl. 19:30
Kursussted Comwell H. C. Andersen Odense, Claus Bergs Gade 7, 5000 ODENSE Odense
Tilmeldingsfrist 20. marts 2023
Point/CE-timer 4
Medlemspris 2.100,00 kr.
Tilmeld dig nu

Systematisk parodontalbehandling - del 1
De faglige elementer i systematisk parodontalbehandling

Dette kursus henvender sig til tandlæger og tandplejere, som ønsker en faglig og praktisk opdatering vedrørende diagnostik og behandling af patienter med parodontitis i den kliniske hverdag. Det anbefales ligeledes, at deltagere, som ønsker at deltage i kurset Systematisk parodontalbehandling - del 2 - Det interdisciplinære samarbejde mellem tandlæger og tandplejere, deltager i dette kursus først.

Systematisk parodontalbehandling i faser sikrer, at alle patienter med parodontitis behandles bedst muligt, og på baggrund af en individualiseret diagnostik og behandlingsplan. Forudsætningen for systematisk parodontalbehandling er derfor, at klinikkens behandlere alle har en opdateret viden omkring diagnostik og planlægning af parodontalbehandling.

Grundelementerne i systematisk parodontalbehandling er, at der for den enkelte patient udføres sufficient diagnostik og risikovurdering, som benyttes til at lave en individuel behandlingsplan. Denne vil adskille sig væsentlig mellem patienter med let parodontitis (stadie 1-2) og patienter med kompliceret parodontitis (stadie 3-4), hvor parodontalkirurgi ofte er en nødvendighed for at opnå parodontal stabilitet. Endeligt vil behandlingsplanen påvirkes væsentligt af tilstedeværelsen af risikofaktorer såsom rygning og insufficient hjemmetandpleje, og patientens ønske om og evne til at ændre disse.

Kursusmål
Formålet med dette klinisk fokuserede kursus er at opdatere klinikeren på de faglige elementer, som udgør grundelementerne i systematisk parodontalbehandling:

  1. 2017 klassifikationen for parodontale sygdomme
  2. Indikationer og kontraindikationer for parodontalkirurgi
  3. Prognose og risikovurdering.

Kursusform
Kurset bygger på teoretisk undervisning og er rigt på klinisk materiale. Endeligt vil deltagerne få lejlighed til at afprøve teorien i praksis i case-baseret undervisning.

Målgruppe
Tandlæger og tandplejere

Underviser
Daniel Midjord-Belstrøm, lektor, dr.odont., ph.d.