Tandlægeforeningen imod ny tandlægeuddannelse i Hjørring

Tandlægeforeningen er uenig i Folketingets beslutning om en ny tandlægeuddannelse i Hjørring og frygter en ringere tandlægeuddannelse.
25. juni 2021

Der skal etableres en ny tandlægeskole i Hjørring under Aalborg Universitet. Det har et flertal i Folketinget besluttet som led i en ny uddannelsesaftale, som Uddannelses- og Forskningsministeriet præsenterede fredag formiddag.

Aftalen kommer i forlængelse af regeringens udspil ”Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund”, og som blandt andet foreslog en ny tandlægeuddannelse i Hjørring.

”Vi er helt uenige i Folketingets beslutning om en ny tandlægeuddannelse i Hjørring, som på en eller anden måde skal tilknyttes Aalborg universitet. Vi frygter, at det vil blive en B-uddannelse, da det vil være svært at tiltrække undervisere og patienter. Vi så meget hellere, at man styrkede de eksisterende tandlægeuddannelser, som de senere år er blevet udsat for massive besparelser til skade for både de studerende og forskningen,” fastslår Tandlægeforeningens formand Susanne Kleist.

Der mangler tandlæger i Danmark
Ifølge aftalen tilknyttes tandlægeuddannelsen i Hjørring til Aalborg Universitet, og der afsættes 200 mio. kr. i særskilt investerings- og etableringstilskud samt 11 mio. kr. i årligt varigt tilskud.

Aftalen lægger op til, at alle uddannelsesinstitutioner, herunder Københavns- og Aarhus Universitet, udflytter eller skærer 5-10 procent af uddannelsesaktiviteterne. Derudover lægges der op til, at de nye universitetsuddannelsesudbud udgøres af en kombination af nye og udflyttede pladser.

”Det er meget besynderligt, at man opretter en ny tandlægeuddannelse uden at inddrage Tandlægeforeningen eller de to eksisterende tandlægeskoler i processen. Vi håber, at der udelukkende er tale om nye uddannelsespladser, for der mangler tandlæger i Danmark”, siger Susanne Kleist.

Tandlægeforeningen vil gå i dialog om udfordringerne
I begyndelsen af juni sendte Tandlægeforeningen, Praktiserende Tandlægers Organisation (PTO) og Ansatte Tandlægers Organisation (ATO) et fælles brev til Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen med en lang række kritiske spørgsmål til den nye tandlægeuddannelse.

I brevet opfordrede man til at se på tandlægeuddannelserne som et hele. Oprettelsen af et nyt uddannelsessted må ikke ske på bekostning af kvaliteten i forskningen og undervisningen på de eksisterende tandlægeuddannelser. En ny tandlægeuddannelse vil kræve nye økonomiske midler, hvis den ikke skal udhule de to eksisterende tandlægeuddannelser.

”Vi vil nu gå i dialog med uddannelsesministeriet for at finde løsninger på de mange udfordringer, der vil opstå i forbindelse med etableringen af en ny tandlægeuddannelse,” siger Susanne Kleist.

For yderligere information, kontakt:
Charlotte Bender, kommunikationschef, tlf. 24 59 04 69, cbe@tdl.dk
Charlotte Holst, kommunikationskonsulent, tlf. 26 82 18 24, chh@tdl.dk

© Tandlægeforeningen. Du må gerne citere fra denne artikel, men du skal angive Tandlægeforeningen som kilde.