De ældres tænder svigtes

PRESSEMEDDELELSE: Alt for mange ældre bliver ikke tilbudt den omsorgstandpleje, de er berettiget til. Det er helt uacceptabelt og kan have store konsekvenser for de ældres tandsundhed, lyder kritikken fra tandlæger og Ældre Sagen.
01. marts 2021

Kommunerne er forpligtet til at tilbyde omsorgstandpleje til svækkede borgere, der har svært ved at benytte en almindelig tandlæge. Det er typisk ældre, der bor på plejehjem eller i ældreboliger. Men kommunerne skal være meget bedre til at visitere til tilbuddet. Det konkluderede Sundhedsstyrelsen i en rapport i 2016, hvor en arbejdsgruppe kom med fem anbefalinger til at forbedre omsorgstandplejen. I dag er kun én ud af de fem anbefalinger blevet fulgt, skriver Tandlægebladet.

”Kommunerne har haft år til at implementere Sundhedsstyrelsens anbefalinger, men der er nærmest intet sket. Alt for få ældre visiteres til omsorgstandplejen og får ikke den tandpleje, de er berettiget til. Det er en skandale,” fastslår Børge Hede, som er tidligere overtandlæge fra omsorgstandplejen i Københavns Kommune og adjungeret lektor på Tandlægeskolen i København.

Visitationen sejler stadig
I 2014 estimerede Sundheds- og Ældreministeriet, at mellem 52.000 og 63.000 borgere på 65 år eller derover bør visiteres til omsorgstandplejen. Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun omkring det halve blev visiteret til omsorgstandplejen i 2016. I 2020 fastholder ministeriet deres estimat, men kommunerne visiterer stadig alt for få. I 2019 blev der således kun visiteret 26.079 borgere til omsorgstandplejen. Der sidder altså mellem 25.000 og 37.000 borgere, der ikke har fået det tilbud om omsorgstandpleje, som de er berettiget til.

”Det er helt uacceptabelt, at der ikke er sket mere. Mange tusind svækkede ældre, som har passet deres tænder hele deres liv, svigtes. De risikerer at få tandsygdomme, smerter og dårligere livskvalitet, fordi de ikke visiteres til omsorgstandplejen,” understreger Tandlægeforeningens formand Susanne Kleist.

I Ældre Sagen er man også skuffet over, at anbefalingen om bedre visitation ikke er blevet fulgt.

”Vi mener, at man automatisk skal visiteres til omsorgstandplejen i det øjeblik, man flytter på plejehjem, ligesom man mange steder får tilbuddet om en plejehjemslæge,” siger Rikke Hamfeldt, seniorkonsulent i Ældre Sagen. Det er Tandlægeforeningens formand enig i.

Ministeriet sylter ældres rettigheder
I 2016 anbefalede Sundhedsstyrelsen også, at borgerne sikres transport og ledsagelse til og fra omsorgstandplejen. En rettighed der skulle skrives ind i Sundhedsloven. Men det er endnu ikke sket.

”Mange kommuner tilbyder ikke at ledsage ældre til omsorgstandplejen, og nogle ældre kommer derfor slet ikke afsted, fordi de ikke har pårørende, der kan hjælpe dem. Det går især ud over ældre med demens, som har behov for en ledsager, der giver tryghed i behandlingssituationen. Transport og ledsagelse til omsorgstandplejen bør være en patientrettighed på lige fod med de øvrige patientrettigheder,” siger Rikke Hamfeldt fra Ældre Sagen.

I oktober henvendte Ældre Sagen sig derfor til Sundhedsminister Magnus Heunicke og Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Her henviste Ældre Sagen blandt andet til en undersøgelse, som Sundhedsstyrelsen står bag. Den viser, at 64 kommuner mener, at manglende ledsagelse er en hindring for, at kommunen kan tilbyde omsorgstandpleje. Ældre Sagen har endnu ikke modtaget svar fra Sundhedsministeren eller Sundheds- og Ældreudvalget.

Ældre Sagen bakkes op af Børge Hede. Han forklarer, at hvis den ældre ikke har en ledsager med, kan man som tandlæge mangle oplysninger om den ældres almentilstand, og det kan gå ud over behandlingen. Og han mener ligesom Ældre Sagen, at det bør være en ret at blive ledsaget til omsorgstandplejen.

”Det kan jo ikke være rigtigt, at man som ældre borger få betalt transporten til lægen, hvis man har en byld i bagdelen, men at man selv skal betale transporten, hvis bylden sidder i munden. Det giver en uværdig ulighed i sundhed,” siger Børge Hede.

FAKTA: 4 ud af 5 anbefalinger er dumpet
Sundhedsstyrelsen udgav rapporten ”Modernisering af omsorgstandplejen” i 2016. Fire ud af fem af rapportens anbefalinger til at modernisere omsorgstandplejen er dumpet. Her er anbefalingerne kort fortalt.

1. Visitation til omsorgstandplejen
Kommunerne skal informere om omsorgstandplejen, oplyse samarbejdspartnere om, hvordan de visiterer og bruge nedskrevne kriterier for, hvem der skal visiteres. Kommunerne skal løbende evaluere praksis. Dumpet: Ifølge Danmarks Statistik er kun ca. 26.000 borgere visiteret til omsorgstandplejen, selvom Sundheds- og Ældreministeriet estimerer, at det burde være mellem 52.000 og 63.000.

2. Forebyggelse
Plejepersonale i pleje- og ældreboliger skal styrke indsatsen med daglig hjælp til mundpleje, bl.a. ved at lave individuelle mundplejeplaner. Det skal ske i samarbejde med fagpersonalet i kommunernes omsorgstandpleje. Tand- og mundpleje bliver en integreret del af kommunens tilsyn med plejehjem. Ifølge Tandlægebladets kilder har mange kommuner efterhånden oprettet individuelle mundplejeplaner for borgere i omsorgstandplejen.

3. Behandling i omsorgstandplejen
Kommunerne skal lokalt udarbejde en vejledning til mobil tandpleje. Gratis transport skal indskrives i Sundhedsloven. Dumpet: Der er endnu ikke skrevet gratis transport med ledsager ind i Sundhedsloven.

4. Sammenlægning af omsorgs- og specialtandpleje
Omsorgs- og specialtandpleje skal sammenlægges til ét tandplejetilbud. Dumpet: Omsorgs- og specialtandplejen er stadig to separate tilbud. Denne anbefaling er dog den eneste, Sundhedsministeriet har afholdt møde om.

5. Registrering af tandsundhed
Der skal indføres fire sundhedsindikatorer i omsorgstandplejen, og det skal være obligatorisk for alle kommuner at registrere indikatorerne til Sundhedsstyrelsens SCOR-register. Dumpet: Der er endnu ikke oprettet et system, der kan samle data, så indikatorerne kan registreres i SCOR.

For yderligere information:
Charlotte Holst, kommunikationskonsulent, tlf. 26 82 18 24, chh@tdl.dk
Charlotte Bender, kommunikationschef, tlf. 24 59 04 69, cbe@tdl.dk

© Tandlægeforeningen. Du må gerne citere fra denne artikel, men du skal angive Tandlægeforeningen som kilde.