E-cigaretter øger risikoen for parodontitis

Ny forskning viser, at regelmæssige brugere af e-cigaretter har større risiko for at udvikle parodontitis. Men mange brugere af e-cigaretter er i tvivl om, hvorvidt e-cigaretter er sundhedsskadelige.
07. juli 2020

E-cigaretter er både sundhedsskadelige og afhængighedsskabende, og mere og mere forskning viser, at e-cigaretter kan give skader i munden. Nu viser en stor amerikansk undersøgelse omtalt i Tandlægebladet, at regelmæssige brugere af e-cigaretter har højere risiko for at udvikle tandkødsbetændelse og parodontitis. Parodontitis er tandkødsbetændelse, der har spredt sig til de dybereliggende væv.

”Det er meget bekymrende, for parodontitis er en alvorlig tandsygdom, som i værste fald kan føre til, at tænderne bliver løse og falder ud. Nyere forskning kæder også parodontitis sammen med andre sygdomme, og det understreger, hvor vigtigt det er at forebygge sygdommen,” forklarer Tandlægeforeningens formand Susanne Kleist.

Også Charlotta Pisinger, professor i tobaksforebyggelse på Københavns Universitet, ser med alvor på den amerikanske undersøgelse:

”Tidligere studier peger også på, at e-cigaretter øger risikoen for tandkødsbetændelse og parodontitis, men her er der tale om en meget stor befolkningsundersøgelse med over 18.000 deltagere, og resultaterne er overbevisende,” fastslår Charlotta Pisinger.

Den amerikanske undersøgelse viser desuden, at risikoen for at udvikle parodontitis er endnu større for personer, der kombinerer e-cigaretter med brugen af marihuana eller andre ulovlige stoffer.

E-cigaretter kan også give andre skader
Ifølge Charlotta Pisinger viser flere studier, at e-dampe skader cellerne i munden på samme måde som tobaksrygning, og andre studier tyder på potentiel kræftdannelse på lang sigt. Men der mangler videnskabelige undersøgelser, der kan vurdere de langsigtede helbredsmæssige konsekvenser. Samtidig peger Charlotta Pisinger på, at en del af forskningen er sponseret eller udført af tobaks- og e-cigaretindustrien, og at man i disse studier ofte finder få eller ingen helbredsskader.

Mange er usikre på, om e-cigaretter er skadelige
Mange brugere af e-cigaretter er usikre på, hvorvidt e-cigaretter er sundhedsskadelige eller ej. Når man spørger daglige brugere af e-cigaretter, om de tror, at der er en risiko for at blive syg af e-cigaretter, svarer 37 procent ”ved ikke”. Det viser en ny undersøgelse af danskernes rygevaner i 2019, som Sundhedsstyrelsen blandt andet står bag.

Hjælp til rygestop
Undersøgelsen om danskernes rygevaner viser, at størstedelen af de aktive brugere af e-cigaretter ønsker at stoppe med at bruge e-cigaretter. Hvis man gerne vil holde op med at bruge e-cigaretter, anbefaler Sundhedsstyrelsen en kombination af professionel rygestoprådgivning hos fx kommunen eller Stoplinien og godkendt rygestopmedicin.

For nærmere information, kontakt:
Charlotte Holst, kommunikationskonsulent i Tandlægeforeningen, tlf. 26 82 18 24, chh@tdl.dk
Charlotte Bender, kommunikationschef i Tandlægeforeningen, tlf. 24 59 04 69, cbe@tdl.dk