Ny overenskomst for klinikassistenter på tandklinikkerne

Tandlægeforeningen har indgået overenskomst med HK Privat for klinikassistenterne på landets tandklinikker. Overenskomsten er vedtaget ved urafstemning i både Tandlægeforeningen og HK Privat. Dermed er der skabt ro på tandklinikkerne, og en truende konflikt hen over sommeren er afværget.
19. juni 2020

”Det er godt, at vi har fået en overenskomstaftale for klinikassistenterne. Det er ikke den optimale overenskomst set fra tandlægernes side. Men det er den bedst mulige, hvis vi ikke skulle ud i en konflikt. Tandklinikkerne har brug for fokus på at genetablere driften oven på coronakrisen, så vi kan fastholde så mange arbejdspladser som muligt,” siger formand for klinikejerne i Tandlægeforeningen Torben Schønwaldt.

Tandlægeforeningen har anlagt sag ved Arbejdsretten mod HK Privat for organisationsfjendtlig adfærd i forlængelse af HK’s presseudtalelser om ”coronabomber” og ”cowboyland” på tandklinikkerne. Den sag kører videre ved Arbejdsretten:

”Vi er blevet enige med HK Privat om en overenskomst. Men de gik langt over stregen i deres pressekampagne mod tandklinikkerne. HK har selv sagt, at det ikke havde noget med OK20 at gøre. Her tager vi dem på ordet og fører sag mod dem i Arbejdsretten,” siger Torben Schønwaldt.

For yderligere information:
Charlotte Bender, kommunikationschef, tlf. 24 59 04 69, cbe@tdl.dk
Charlotte Holst, kommunikationskonsulent, tlf. 26 82 18 24, chh@tdl.dk