Social ulighed sætter sig i tænderne

En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen peger på voksende ulighed i sundhed mellem folk med kort og lang uddannelse. Det slår klart igennem i tænderne.
02. september 2020

I rapporten ”Social ulighed i sundhed og sygdom” skriver Sundhedsstyrelsen, at der er en høj grad af social ulighed i andelen, der har 20 eller flere naturlige tænder. Andelen med flere end 20 naturlige tænder stiger med uddannelsesniveauet, men der ses ikke en statistisk signifikant ændring i den sociale ulighed i perioden 2010-2017.

Den sociale ulighed ses også blandt børn. Jo lavere uddannelse forældrene har, jo dårligere tandsundhed har deres børn. Rapporten viser, der er en stigning i den sociale ulighed i perioden blandt piger, men ikke blandt drenge i perioden 2010-2017.

For tandlægerne er det ikke overraskende.

”Når der er så lavt tilskud til tandpleje, og der samtidig er skåret voldsomt i tilskuddet over de sidste 10 år, så vil der komme større ulighed og flere tandsyge patienter. I 2010 var den sociale ulighed enorm inden for vores område. Det kan godt være, at udviklingen fra 2010 til 2017 ikke er signifikant for sundhedsøkonomerne og Christiansborg. Men udgangspunktet var allerede ringe – så det er blot gået fra dårligt til værre,” siger Susanne Kleist, formand for Tandlægeforeningen.

Hun fortsætter:

”Sygdom i munden skaber eller forværrer mange andre sygdomme, fx diabetes, hjerte-kar-sygdomme, KOL, psoriasis, demens, gigt osv. Konsekvenserne vil belaste sundhedssystemet i fremtiden. Det bliver dyrt, derfor skal vi investere i forebyggelse nu.”

Læs Sundhedsstyrelsens rapport her

 

© Tandlægeforeningen. Du må gerne citere fra denne artikel, men du skal angive Tandlægeforeningen som kilde.