Formand for privatansatte tandlæger: Hvor er HK’s samfundssind?

Tandlægeforeningens formand for privatansatte tandlæger har skrevet et gensvar til et debatindlæg af formanden for HK Privat Sjælland. Læs det her.
16. april 2020

Den 11. april bragte adskillige sjællandske medier debatindlægget ”Hvor er samfundssindet, tandlæger?” af Lasse Thorn, formand for HK Privat Sjælland.

Pernille Palsbo Tøttrup, formand for Tandlægeforeningens privatansatte tandlæger, har skrevet et gensvar til debatindlægget.

Læs debatindlægget her:

HK Privat fører krig mod de private tandlægeklinikker for tiden. Det skyldes, at ejerne af tandklinikkerne har stemt nej til en ny overenskomst med HK. Lasse Thorn, formand for HK Privat på Sjælland, kritiserer de danske tandlæger for at mangle samfundssind, og han nævner eksempler på klinikassistenter, der er blevet bedt om at gå 20 % ned i løn under coronakrisen.

Som privatansat tandlæge har jeg ikke noget at gøre med overenskomsten med HK. For overenskomsten indgås mellem klinikejerne og klinikassistenter, der bliver repræsenteret af HK. Alligevel kan jeg ikke undgå at blive berørt og vred over Lasse Thorns anklager om manglende samfundssind hos landets tandlæger.

De danske tandklinikker kæmper for deres overlevelse. Den normale drift på tandklinikkerne er lukket ned på grund af Covid-19, og man varetager kun akut beredskab. Klinikkerne har tabt op til 97 % af deres omsætning. Hjælpepakkerne er en hjælp til at undgå konkurs for mange klinikker, men de dækker absolut ikke de mange faste udgifter, så klinikejerne får ingen løn for tiden.

Privatansatte tandlæger er gået mellem 30-70 % ned i løn i denne periode. Ifølge AC (akademikernes centralorganisation) er de ansatte tandlæger, sammen med arkitekterne, den AC-gruppe af akademikere der oplever den største lønnedgang. Det har vi gjort for at vise samfundssind og solidaritet med vores arbejdsgivere. Derfor finder jeg det helt urimeligt, når Lasse Thorn taler hånligt om tandlægernes samfundssind.

Jeg holder utrolig meget af mine kolleger, der er klinikassistenter - uden dem kan jeg ikke fungere som tandlæge i hverdagen. Men jeg synes ikke, at det er urimeligt, at de også udviser samfundssind og bærer deres del af nedgangen på tandklinikkerne. Vi har vel alle en interesse i at have et arbejde, vi kan vende tilbage til på den anden side?

Sygdomme diskriminerer ikke, de kan rammer os alle. På samme måde rammer coronakrisen os alle. I krisetider må vi stå sammen, og vi må lære at se tingene fra forskellige perspektiver. Måske HK Privat også skulle se tingene fra et andet perspektiv og forstå, at deres gruppe af medlemmer på ingen måde er de eneste, der er ramt af coronakrisen i denne tid.